Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Ophaalservice takken en snoeihout

U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 19 december 2019 is de laatste ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan stuurt u een mail naar ablsnoeihout@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Aanmelden kan ook telefonisch via 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 18 december 2019 vóór 12.00 uur.

Aanbiedregels:

  • U meldt zich vooraf aan per e-mail of telefonisch.
  • U mag max. 2 m3 aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
  • Bied de takken op de ophaaldag zelf vóór 07.30 uur aan.
  • In bundels aanbieden van maximaal 1 meter lang (geen stobben en coniferen), maximaal 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading.
  • Leg de bundels met de gesnoeide kant in dezelfde richting zodanig langs de openbare weg dat ze zichtbaar, verkeersveilig en gemakkelijk door een vrachtauto opgehaald kunnen worden.
  • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.
  • De actie geldt alleen voor inwoners van de gemeente Oldebroek (geen bedrijven).

Takken en snoeihout dat niet aan bovenstaande aanbiedregels voldoet en dat zonder aanmelden aan de weg wordt gezet, neemt ABL niet mee. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afvoeren ervan