Samen veilig het nieuwe jaar in

De jaarwisseling komt dichterbij en de voorbereidingen zijn in volle gang om ook deze jaarwisseling succesvol en veilig te laten verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen zich aan een aantal regels houdt.

Vuurwerk afsteken mag van dinsdag 31 december 18.00 tot en met woensdag 1 januari 02.00. Hierbij gaat het om consumentenvuurwerk. Dit kunt u onder andere herkennen aan de tekst op de verpakking: ‘’bestemd voor particulier gebruik’’ en een goede Nederlandse gebruiksaanwijzing. Het afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk, is verboden. De verkoop van consumentenvuurwerk is op 28, 30 en 31 december 2019.

Tips bij het vuurwerk afsteken

Vuurwerk afsteken hoort bij de jaarwisseling, maar brengt ook gevaren met zich mee. Let alstublieft op uw veiligheid en die van alle omstanders. Pas extra op bij woningen met een rieten kap. Meer informatie over het veilig afsteken van vuurwerk vindt u op www.veiligheid.nl.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Bekende voorbeelden zijn: strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawine pijlen, Cobra’s en de Big Five.

Illegaal vuurwerk is niet gekeurd en getest. Er is geen garantie dat dit vuurwerk zich gedraagt zoals u zou verwachten. Zo kan de lont tekort zijn, waardoor u niet snel genoeg weg kan komen en gewond raakt. Vaak bevat illegaal vuurwerk ook teveel kruit. De veel te harde knal kan blijvende gehoorschade veroorzaken.

Illegaal vuurwerk is voor u en uw omgeving onveilig. Vermoedt u dat iemand illegaal vuurwerk bezit of verhandelt? Geef dit door aan de politie via 0900 88 44.

Vuur stoken

Tijdens de jaarwisseling mag u zonder ontheffing sfeervuur stoken in een vuurschaal, tuinhaard of ton van maximaal 200 liter. Dit vuur mag geen gevaar of schade opleveren voor de omgeving, waaronder schade aan bestrating. Zorg er dus voor dat een hete ton of vuurschaal niet direct contact maakt met bestrating. Let op dat u bij het stoken van vuur alleen snoeihout en ander schoon hout gebruikt.

Carbid schieten

Carbid schieten is verboden binnen de bebouwde kom (artikel 2:35 van de APV). Buiten de bebouwde kom mag dit van dinsdag 31 december 10.00 uur tot en met woensdag 1 januari 02.00. Als u met vijf of meer carbidbussen dicht bij elkaar wil schieten, moet u in het bezit van en ontheffing zijn.

Overlast tijdens oud en nieuw?

Bij overlast kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844.
Een veilige en gezellige jaarwisseling gewenst!