Denk mee over onze openbare ruimte

Wat kan er beter, anders of meer samen in het onderhoud van de openbare ruimte? Deze vraag stellen we graag aan onze inwoners. Eerder maakten we bekend dat we daarom op zaterdag 15 februari 2020 op de markt in Oldebroek zouden staan, maar vanwege het verwachte slechte weer wordt deze datum verplaatst naar een later moment. Zaterdag 7 maart 2020 staan we in Wezep. Loopt u ook even binnen in onze tent?

Wethouder Bob Bergkamp: “Ik ben erg benieuwd naar uw ideeën! We verzamelen ideeën en kansen van inwoners om het beheer van de openbare ruimte nog beter in te vullen. Dit hoeven geen grote veranderingen te zijn, we zijn juist op zoek naar kleinschalige en praktische ideeën. Alle ideeën zijn dus welkom!”.

We willen graag antwoord op de vragen:
•    Wat kunnen we als gemeente nog meer doen?
•    Waarin kunnen we samenwerken?
•    Wat kunnen bewoners en partijen zelf doen?

IBOR

De opbrengsten van beide zaterdagen gebruiken we voor het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit is een plan voor het beheren en verbeteren van de openbare ruimte in de gemeente Oldebroek voor de komende vijf jaar. De focus ligt op meer duurzaam werken, circulair gebruik van grondstoffen en met vergrote aandacht voor natuur en ecologie.