Excursie naar afvalverwerker Omrin

Op woensdag 19 februari 2020 kunt u met een geheel verzorgde busexcursie naar afvalverwerker Omrin in Heerenveen. Omrin verwerkt het afval van onder andere de inwoners van onze gemeente.

Het bezoek start met een welkomstwoord en een uitleg over het bedrijf Omrin en haar activiteiten. Daarna gaat u op weg naar de installaties waar u inzicht krijgt in het scheidings- en/of verbrandingsproces.

PMD bij het restafval?

We krijgen regelmatig vragen waarom wij kunststof en drankkartons niet gescheiden inzamelen. We hebben heel bewust gekozen voor een combinatie bron- en nascheiding. Het levert namelijk het beste resultaat bij het hergebruik van grondstoffen. Onze afvalverwerking haalt plastic, metalen en drankkartons (PMD) o.a. met nascheiding achteraf uit het restafval. Tijdens de excursie ziet u hoe het hele proces gaat; van het ophalen tot aan het scheiden van het restafval.

Aanmelden

De excursie is op woensdag 19 februari. De bus vertrekt om 14.00 uur. Het verzamelpunt is op de parkeerplaats achter het gemeentehuis. We verwachten rond 19.30 uur weer terug te zijn in Oldebroek. U kunt zich opgeven via communicatie@oldebroek.nl. Vermeld in de mail uw adresgegevens en telefoonnummer en met hoeveel personen u mee gaat? Voor een broodmaaltijd en drinken wordt gezorgd. Mocht u speciale dieetwensen hebben, kunt u deze in de mail aangeven.

Er kunnen 40 personen mee, dus wees er snel bij want vol=vol. Voor de anderhalf durende excursie moet u minimaal 16 jaar zijn en goed trappen kunnen lopen.