Vergaderingen raadscommissies februari 2020

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 12 en 13 februari 2020 bij te wonen in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 12 februari 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

•    Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek in Wezep (huisvesting arbeidsmigranten).
•    Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Heidehoeksweg in Wezep.

Samenleving en Bestuur, donderdag 13 februari 2020, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

•    Huisvesting basisschool De Regenboog in Oldebroek.
•    Extra financiële middelen voor sport en cultuur.

Zonder bespreking:

•    Herbenoeming voorzitter commissie bezwaarschriften.
•    Geen zienswijze indienen op Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Kijk en luister mee

De commissievergadering van 12 februari kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/nieuws vindt u het item ‘live meekijken commissievergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch.
Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen commissievergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Inzien documenten

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.