Aanslagen gemeentelijke belastingen 2020

Op vrijdag 31 januari 2020 worden de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2020 bezorgd in de gemeente Oldebroek. In verband daarmee vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Aanslagnummer vermelden

Als u geen machtiging voor automatische afschrijving hebt afgegeven, is het belangrijk dat u bij betaling het aanslagnummer vermeldt. Dat staat op het aanslagbiljet. Op die manier kan uw betaling goed verwerkt worden.

Aanslagbiljet digitaal

Als u zich hebt geregistreerd om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid, ontvangt u een e-mail zodra het aanslagbiljet in de berichtenbox staat. U moet dan wel een e-mailadres opgegeven hebben bij MijnOverheid. Als u geen aanslagbiljet via de post hebt ontvangen, adviseren wij u in de berichtenbox te kijken (www.mijn.overheid.nl).

Kwijtschelding

Als u door een laag inkomen moeite hebt met betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. Voor de afvalstoffenheffing is geen kwijtschelding mogelijk voor extra afvalcontainers. Voor de rioolheffing is alleen kwijtschelding mogelijk voor percelen die in hoofdzaak als woning worden gebruikt.

Tijdig aanvragen

Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen en u hebt dat vorig jaar niet aangevraagd of gekregen, dan verzoeken wij u vóór 1 april 2020 kwijtschelding aan te vragen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze website onder Belastingen en heffingen.