Nieuwjaarsspeech burgemeester Haseloop-Amsing

Lees hier de nieuwjaarstoespraak 2020 van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Geachte aanwezigen; inwoners, vrijwilligers, leden van de gemeenteraad, gedeputeerde van ’t Hoog, collega’s, 

Op 3 oktober stond ik hier ook, in een andere setting en voor een ander publiek. Toen begon ik met te zeggen dat het een overweldigend moment was. Ik kan u zeggen, zo kijk ik er ook nu nog op terug. Want het is ook niet niks, zo’n installatie. Een dag die ik koester, een cadeau waarvoor ik iedereen die hieraan bij gedragen heeft wil bedanken.

En dan dank ik ook u. Want vorig jaar, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, was u misschien ook hier aanwezig. U kreeg toen de gelegenheid om mee te praten over uw wensen voor een nieuwe burgemeester. En zie hier… Het is een meisje.

En, nu we een paar maanden, 97 dagen om precies te zijn, samen onderweg zijn, kan ik zeggen dat het een grote eer is om uw burgemeester te zijn. Ik ben blij dat u hier vanavond met zoveel mensen naar het gemeentehuis bent gekomen. Van harte welkom dus!
We gaan vanavond, zoals u dat gewend bent, terugkijken en vooruitkijken. En we gaan een aantal inwoners in het zonnetje zetten. Maar… eerst wil ik u graag een heel mooi, goed, gelukkig, liefdevol en vooral ook gezond 2020 toewensen. Laten we daar met elkaar het glas op heffen!
GELUKKIG NIEUWJAAR!!

Goed! Laten we nog heel kort even terugblikken op 2019 en vooruitkijken natuurlijk. Want er gebeurde meer dan de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. 
In Oldebroek zoeken we naar balans tussen behoud van het goede en de wens om vooruit te komen. Verandering omarmen is dan noodzakelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de medewerkers van de gemeente hier in het totaal vernieuwde gemeentehuis waar zij, maar hopelijk ook ú als inwoner, zich thuis voelen.

In Oldebroek zoekt u ook naar verbinding. Het was een van de kernwoorden in de profielschets. Ik ben er voor aangenomen, zeg maar.
Daarom blijf ik bij u op bezoek komen en in 2020 ga ik u ook uitnodigen bij mij aan tafel. Zo wil ik graag van u horen wat er speelt, wat er leeft, hoe u het wonen, werken en recreëren in Oldebroek ervaart en hoe het met u gaat, welke ideeën u heeft voor onze gemeente. Ja, dat vooral ook!
Verbinding zoeken we niet alleen met onze inwoners, maar ook met andere partijen om ons heen. In 2020 gaan we daar volop mee door. We intensiveren in NEO de samenwerking met Nunspeet en Elburg. We blijven optrekken met Hattem en Heerde en kijken volop om ons heen. De realisering van de nieuwe afslag op de A28 is een mooi voorbeeld van een project wat op die manier op gang is gebracht. 

Waar er kansen liggen pakken we die; of dat nou op de Noord Veluwe is, of juist in de regio Zwolle. Door minder vaste afspraken creëren we meer flexibiliteit. We zijn dan ook heel benieuwd wat de provinciale verkenners ons binnenkort gaan melden.

Voor het eerst versloeg onze provincie afgelopen zomer Zeeland als meest toeristische trekpleister in Nederland. Bovendien mocht Gelderland zich in 2019 de meest ondernemende regio van Europa noemen. Het Europees Comité van de Regio’s heeft dat zo besloten. Ook dankzij Oldebroeker ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere organisaties is Gelderland zo’n duurzame en krachtige regio geworden. Laten we daar in 2020 volop mee verder gaan! En ik doe daarin graag met u mee!

Maar, het is niet alleen maar positief. We hebben ook onze zorgen. Voor veel van onze ondernemers zoals bijvoorbeeld agrariërs en bouwondernemingen is het een lastige tijd. Oldebroek voor Mekaar is ook voor hen. We hebben hier in deze ruimte, nog niet zo lang geleden de boeren ontvangen. Ze maken zich zorgen om de toekomst, om de toekomst van hun bedrijf en de toekomst van hun kinderen. En dat snap ik! We hebben de minister en de provincie deelgenoot gemaakt van die zorgen. Daar waar boeren, bouwers en ondernemers beperkt worden in hun activiteiten, daar waar we allemaal letterlijk gas terug moeten gaan nemen, lijkt het er op dat Lelystad AirPort toch een vlucht te gaan nemen. En lijkt Zandvoort groen licht te krijgen om plankgas te gaan. Dat kan en wil ik niet uitleggen! 

Terug naar Oldebroek… Ook op persoonlijk vlak gaat het lang niet altijd met iedereen alleen maar goed, helaas. Zeker in de laatste weken van het jaar en de periode van de jaarwisseling valt het soms niet mee. Mensen worden gemist; oude mensen, maar ook jonge mensen. Ze maakten deel uit van ons leven; langer of korter. Voor het gevoel maakt dat niets uit! Als zij wegvallen, moet je verder, ook al is dat nog zo moeilijk. Maar dat gaat met vallen en opstaan.  
En dat vind ik zo mooi aan Oldebroek. Ook dan staan we voor elkaar klaar; u staat voor elkaar klaar! We zien de voorbeelden straks als we bij de uitreiking van de erepenningen komen. Oldebroek voor Mekaar is geen mooi praatje, bedacht in het gemeentehuis. Het is voor veel Oldebroekers een levenswijze. En ik, ik ben daar trots op! Maar… er is ruimte voor verbetering. Dat zie ik ook.

Een van de dingen waar iedereen, maar zeker ook een burgemeester weet ik nu, dagelijks mee te maken heeft is keuzes maken. Noodzakelijke keuzes; die lang niet altijd gemakkelijk zijn. 
De gevolgen daarvan zien we dagelijks op het journaal. Er moeten op allerlei terreinen prioriteiten gesteld worden binnen de schaarse middelen die we hebben. Een van de voorbeelden hiervan is het tekort in menskracht bij de politie. Dit voelen we ook in Oldebroek. Prioriteiten en keuzes. En dat is niet altijd goed uit te leggen aan iemand die overlast ervaart, iemand die te maken heeft met vernielingen; mensen die vinden dat de politie nú moet optreden. Maar sommige dingen kunnen en willen we niet accepteren! Intimidatie en vernielingen zoals bij De Huiskamer in Wezep in de nacht van oud op nieuw vind ik verschrikkelijk. Een kleine groep jongeren die zinloos vernielt en bedreigt. Jongeren die intimideren en dat volkomen normaal lijken te vinden. 
Ik kan u zeggen, ik vind dit niet normaal en we blijven hier vol op inzetten! Met de politie, onze Boa’s en het straathoekwerk natuurlijk, maar ik roep hier ook vooral ouders op om hier verantwoordelijkheid in te nemen. Dit wil je niet voor je kind, maar ook niet voor de mensen die er last van hebben. 

Het beeld bestaat misschien dat ook dit, zoals ze dat noemen, “op de plank” blijft liggen. Ik verzeker u en die jongeren die het betreft: dat is niet het geval! Maar ook dingen als ondermijning, zeg maar de georganiseerde criminaliteit, heeft onze volle aandacht. We moeten er samen voor zorgen dat onze samenleving van ons blijft. U kunt daar in meehelpen door uw zorgen te delen. Dat kan via het meldpunt drugs, meld misdaad anoniem, bij de politie of gewoon bij mij.
Tegelijkertijd constateren we dat we behalve de vernieling bij De Huiskamer, een relatief rustige jaarwisseling hebben gehad. Met wederom minder financiële schade dan bij de vorige jaarwisseling. 

Daar ben ik blij mee, ook al vind ik iedere euro die we hieraan besteden er één teveel. Ik wil dat geld, uw en mijn geld, liever aan positieve dingen besteden. 
Toch dank ik al die mensen, en vooral juist ook heel veel jongeren, die hebben bijgedragen aan een mooie, feestelijke jaarwisseling. Want gelukkig zijn ook heel veel van onze jongeren met hele positieve en leuke dingen bezig. En dat moet ook zo blijven! 

Vanaf deze plek wil ik ook onze hulpverleners, de politie, onze brandweermensen, toezichthouders (boa’s) en ambulancemedewerkers danken voor hun inzet. Door die inzet hebben wij met elkaar feest kunnen vieren en vreugdevuren kunnen branden. In de wetenschap dat als er iets gebeurt er mensen zijn die voor ons klaarstaan, zich voor ons inzetten. Een applaus is hiervoor zeker op zijn plaats. 
2020 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin we extra stil staan bij de vrijheid, zoals we die al 75 jaar kennen in ons land. Het jaar waarin we nadenken over de offers die hiervoor in het verleden zijn gebracht. We staan stil bij wat we hier met elkaar hebben en hoe dat tot stand is gekomen. Het is onze plicht naar allen die zich in het verleden hebben ingezet voor onze vrijheid nu of die ervaringen op hebben gedaan die ze voor het leven hebben getekend. In Oldebroek hebben we een bijzonder programma klaar staan. We hopen uiteraard dat dat u aanspreekt en dat u zo de vrijheid met ons meeviert.

U hoort het; samen en verbinden is de rode draad. Laten we in beweging komen en blijven! Dat bewegen kunt u zelf doen. Maar er zijn ook veel andere mogelijkheden. De mensen van Goed Bezig Oldebroek weten er alles van!
In ieder geval zetten we ons ook in 2020 samen in voor een veilig en leefbaar Oldebroek. Persoonlijk ga ik een uitdaging niet snel uit de weg. Daarom heb ik er ook één voor u. Als u straks, aan het einde van de avond, naar huis gaat krijgt u een kleinigheidje mee. Niet om alleen, aan de keukentafel, van te genieten. Nee, ook dit is echt bedoeld om samen mee aan de slag te gaan; samen van te genieten. Doet u mee? 

Ik stipte het al even aan. Participatie en Oldebroek voor Mekaar is mooi, maar we kunnen dat niet alleen vanuit het gemeentehuis regelen. Daar hebben we u bij nodig.
Daarom heeft u ook vanavond weer de kans om mee te praten, met uw volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan. Wat willen we voor komend jaar met onze gemeente? Wat zien we gebeuren? Welke kansen zijn er? Waar hebt u ons en waar hebben wij u voor nodig? En wat kunt u bijdragen? Straks, na het officiële gedeelte, treft u een aantal van onze raadsleden hier in deze ruimte. Wij, en zij, horen graag van u! En dan praat ik u graag volgend jaar, net als dit jaar bij over de resultaten.