Taalklas voor kinderen van statushouders van start

Woensdag 15 januari 2020 vond de feestelijke opening van de Taalklas Oldebroek plaats. In de Taalklas leren kinderen van statushouders de Nederlandse taal (beter) beheersen. Het is een gezamenlijk initiatief van alle scholen in de gemeente en de gemeente Oldebroek. Op maandag 20 januari 2020 starten de eerste NT2-Leerlingen met de Taalklas.

De opening was in CBS De Rank in Wezep, waar de Taalklas gevestigd is. Kinderen kunnen hier vijf ochtenden in de week Nederlandse les krijgen. In de middag volgen zij onderwijs op de school waar zij zijn ingeschreven. (Dit kan een andere school in de gemeente Oldebroek zijn).
Tijdens deze opening werd ook het convenant ‘Onderwijs aan kinderen van statushouders’ getekend door wethouder Liesbeth Vos – van de Weg en Fred van der Ham, bestuurder van De Akker. De andere bestuurders van het onderwijs hebben het convenant al eerder getekend.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat elke inwoner kan meedoen. Niet goed Nederlands spreken, kan het meedoen in de weg staan. Het realiseren van de Taalklas is een prachtig resultaat van een gezamenlijke inspanning om de kansen voor kinderen van statushouders te vergroten.”

Aanleiding

Sinds een aantal jaren is er in de gemeente Oldebroek sprake van een groei van kinderen van statushouders. Op diverse scholen is ingezet op een zo verantwoord mogelijke wijze onderwijs verzorgen aan deze doelgroep. De praktijk wijst uit dat er in de eerste fase op diverse scholen niet kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe kinderen van statushouders in toenemende mate moeilijk geplaatst worden. Dit is zowel voor de gemeente, jeugdzorg en onderwijs onaanvaardbaar. Vanuit deze gedachte is het initiatief voor de Taalklas gestart.

Opening taalklas Oldebroek