Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek?

Het zit erop; de reeks dorpsgesprekken. In de afgelopen zes weken zijn we in alle dorpskernen met inwoners en professionals in gesprek gegaan. Met als belangrijkste vraag: wat is er volgens u nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek?

We ontmoetten bijna 250 mensen die hierover wilden meedenken. Op basis van alles wat we hebben gehoord, maken we nu een beleidsplan voor de zorg en ondersteuning in de komende jaren.

Het beste voor iedere buurt

Als gemeente kijken we terug op zes mooie avonden. Op 28 mei 2018 zijn de dorpsgesprekken gestart in Oldebroek en op 2 juli 2018 eindigden we in Wezep. In alle dorpen spraken we trotse inwoners die het beste met hun dorp voor hebben. Op de vraag ‘wat is de kracht van het dorp?’ werd in elk dorp het omzien naar elkaar genoemd. Verder is opvallend dat in elk dorp werd gezegd dat we met elkaar goed voor de jeugd moeten zorgen. Bij een deel van de aanwezigen is niet bekend welke ondersteuning er vanuit de gemeente mogelijk is op het gebied van zorg, opvoeden en opgroeien, het vinden van werk en inkomen.

Om nog beter de mening van de jongeren in Oldebroek te horen, hebben we een online enquête uitgezet en zijn we in gesprek gegaan met twee klassen van het Agnieten College. Dit leverde nieuwe en verrassende informatie en ideeën op.

Met al het materiaal gaat de gemeente aan de slag om een nieuw beleidsplan voor de komende jaren te maken. Daarin gaat het specifiek om zorg en ondersteuning, jeugdhulp en het meedoen in de maatschappij. Ook bij de vormgeving van dit plan hebben we de samenwerking met inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten nodig.

Dank u wel!

Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg: “Namens de gemeente wil ik alle inwoners, professionals, vrijwilligers en jongeren bedanken voor hun inbreng, via de enquête of in de klas. Zeer waardevol, want u heeft meegedacht over hoe we ons doel kunnen bereiken; goede zorg en ondersteuning voor iedereen.”

En de winnende buurt is...

Onder de inwoners die naar het dorpsgesprek kwamen is een etentje voor de buurt verloot. De winnende buurt is '8096 CB'. Gefeliciteerd!

Uitgelicht