100-100-100 in Oldebroek: van 11 naar 3,6 kg restafval per week

Minder restafval produceren moeilijk? Een groep inwoners bewees van niet. 100 dagen lang gingen ze de uitdaging aan. Het resultaat: gemiddeld 3,6 kilo restafval per week. Dat is 7,4 kilo minder restafval dan het gemiddelde van alle inwoners in onze gemeente.

We willen toe naar minder restafval. Begin maart startte daarom de uitdaging ‘100 dagen, 100 gezinnen, 100% restafvalvrij’. Met de resultaten willen we andere inwoners inspireren. Wethouder Bergkamp: ”Ik ben trots op de deelnemers en het mooie resultaat. Ze zijn een voorbeeld voor alle andere inwoners in onze gemeente.”

Elke week kregen de deelnemers een opdracht die zorgde voor meer bewustwording rondom afval. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel verpakkingen open jij op een dag?’ of ‘Wat geef jij deze week een tweede leven?’ Het resultaat werd gemeten door het wekelijks wegen van het restafval. Op het platform oldebroek.100-100-100.nl wisselden deelnemers tips uit en zijn alle opdrachten na te lezen.

Deelnemer Krista Van Norel vertelt: “Tijdens dit project hebben we best veel veranderingen doorgevoerd: met eigen bakjes en zakjes boodschappen doen, beter inkopen door te plannen, andere keuzes in de supermarkt waardoor we minder verpakkingen hebben, beter afval scheiden.”

“Het meest leerzame vond ik de quiz over afval scheiden. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat je theeglazen niet in de glasbak mag doen,” zegt deelnemer Annemieke Roelands.

Als afsluiting van de uitdaging bezochten deelnemers de fabriek in Heerenveen waar het afval wordt nagescheiden en bespraken ze de resultaten met de gemeenteraad. Wethouder Bob Bergkamp: “Omrin werkt hard om via (na)scheiding van ons afval steeds meer bruikbare reststoffen, zoals plastic en metalen, als grondstof her te gebruiken. Hoe minder restafval daardoor naar de verbrandingsoven gaat, hoe beter het is, zowel voor het milieu als voor de portemonnee van de inwoners van Oldebroek”.

De komende jaren willen we de hoeveelheid restafval verminderen. “In Oldebroek willen we een systeem invoeren waarbij inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Dit past binnen de ‘de vervuiler betaalt’-gedachte. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die veel restafval aanbiedt. De deelnemers aan 100-100-100 hebben laten zien, dat door bewust om te gaan met afval de hoeveelheid veel flink naar beneden kan. Mooi om de praktijkvoorbeelden die het project hebben opgeleverd, de komende tijd regelmatig onder de aandacht te brengen”, aldus wethouder Bergkamp.