Gemeentelijke gebouwen en omgeving rookvrij

Sinds 1 juli 2019 mag er niet meer gerookt worden in en om de gemeentelijke gebouwen. Het gaat om het gemeentehuis, De Brinkhof, de brandweerkazernes en de gemeentewerf. Dit geldt voor medewerkers, gebruikers en bezoekers.

De gemeente Oldebroek wil een rookvrije gemeente worden. En heeft zich, net als vele andere organisaties in Nederland, aangesloten bij de landelijke beweging ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Deze heeft als doel opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. In Nederland rookt nog bijna een kwart van de kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Van de kinderen die dagelijks gaan roken zal meer dan de helft vroegtijdig hieraan overlijden. Reden genoeg voor de gemeente Oldebroek om zoveel mogelijk rookvrije plekken te creëren; te beginnen met de eigen gebouwen.

Kijk eens op www.rookvrijegeneratie.nl