Opheffen verkeersmaatregelen bij verbouw gemeentehuis

De verbouwactiviteiten van het gemeentehuis zijn bijna afgerond. De aannemer heeft inmiddels zijn ketenpark ontruimd. Het is daarom niet meer noodzakelijk het eenrichtingverkeer op de Van Sytzamalaan, inclusief het stopverbod, in stand te houden. Daarom worden deze verkeersmaatregels opgeheven.

Wel worden er nog rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de van Sytzamalaan, naast het gemeentehuis. Daarbij zorgt deze aannemer voor een adequate verkeerbegeleiding tijdens deze werkzaamheden. 

De werkzaamheden starten op maandag 8 juli 2019 en duren tot en met woensdag 17 juli 2019.