Waar besluit de gemeenteraad over op donderdag 4 juli 2019?

Donderdag 4 juli 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. Het openbare deel van deze raadsvergadering begint om 20.30 uur. U bent van harte welkom om het openbare deel bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wat staat op de agenda?

De vergadering start om 19.30 uur openbaar met 2 hamerslagpunten:

  • Voorstel bekrachtiging geheimhouding businesscase zonnepark Heidehoek
  • Voorstel bekrachtiging geheimhouding beide planschaderisicoanalyses plan Hart van Oosterwolde.

Daarna volgt een besloten deel over de invulling vacature burgemeester gemeente Oldebroek. In dit deel komen aan de orde het verslag van bevindingen van de Vertrouwenscommissie, schriftelijke stemming en vaststelling van de aanbeveling nieuwe burgemeester. Dit deel is besloten op grond artikel 61c van de Gemeentewet.

Naar verwachting om 20.30 uur is het vervolg van het openbare deel van de raadsvergadering. In dit deel wordt degene bekend gemaakt die voor invulling van de vacature burgemeester van Oldebroek wordt aanbevolen door de raad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Inzage documenten

U kunt de agenda inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijk en luister mee

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl. Bij het onderdeel ‘nieuws’ vindt u het item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending.
Om 20.30 uur start bij aanvang van het openbare deel van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de betreffende vergadering of bij ‘Uitzendingen raadsvergaderingen’ (keuzeoptie onder ‘Overzichten’). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.