Juni 2019

 • Commissievergadering 26 juni live volgen

  26 juni 2019

  Op woensdag 26 juni 2019 vergadert de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Gemeente Oldebroek biedt sluitend meerjarenperspectief aan

  26 juni 2019

  Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves bieden we een sluitend meerjarenperspectief.

 • In beroep tegen omgevingsvergunning Walibi

  26 juni 2019

  De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gaan gezamenlijk in beroep tegen de omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze omgevingsvergunning staat onder andere beschreven welke geluidsnormen gelden bij grote (muziek)evenementen zoals Opwekking, Defqon en Lowlands. Doel van het beroep is er voor te zorgen dat een goede/volledige belangenafweging plaatsvindt en dat de hinder aanvaardbaar is.

 • Burgernet vernieuwd door nieuwe techniek

  25 juni 2019

  Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu vervangen door een eigentijdse versie.

 • Geluidsoverlast melden Defqon

  25 juni 2019

  Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 vindt het evenement Defqon op het evenemententerrein bij Walibi plaats. Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren.

 • Op zoek naar waterbeestjes tijdens Groene Zomer Campus

  25 juni 2019

  Van 17 tot en met 21 juni 2019 was de Groene Zomer Campus in de gemeenten Oldebroek en Elburg. Meer dan 800 leerlingen van basis- en middelbare scholen namen deel aan duurzame workshops of gingen op excursie.

 • Wijziging afvalinzameling tijdens Broekermarkt

  25 juni 2019

  Vanwege de Broekermarkt op woensdag 3 juli 2019 wordt er geen afval opgehaald in een gedeelte van de kern Oldebroek. Het gaat om het gebied dat tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer.

 • Introductiecursus voor partners en mantelzorgers van iemand met NAH

  18 juni 2019

  Heeft u een partner een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Of bent u mantelzorger van iemand met NAH? Dan nodigen wij u graag uit voor een introductiebijeenkomst op dinsdag 25 juni 2019 in Wezep.

 • Vergaderingen raadscommissies juni 2019

  18 juni 2019

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 25, 26 en 27 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis van Oldebroek.

 • Advies om uit de buurt van eikenprocessierups te blijven

  17 juni 2019

  We adviseren onze inwoners dringend om zover mogelijk bij de eikenprocessierupsen uit de buurt te blijven. Dit jaar is de aanwezigheid van de eikenprocessierups extreem hoog. We nemen maatregelen om de rups zo veel mogelijk te bestrijden.

 • Gemeenten op de bres voor meer geld Jeugdzorg

  13 juni 2019

  Vanochtend boden de bestuurders van gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf namens 139 gemeenten een petitie aan de Tweede Kamer aan. Tweede Kamerlid Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), nam de petitie in ontvangst.

 • Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid

  12 juni 2019

  Deze week kwam in het nieuws dat 34 tot 40 procent van de werknemers in de schoonmaak, bouw en industrie, productie en landbouw en keuken nauwelijks kan lezen en schrijven. Dit blijkt uit een studie van het AD, in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. De gemeente Oldebroek zet zich voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zo is onder andere vorig jaar een speciale brochure verschenen.

 • Nieuws rekenkamercommissie gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

  12 juni 2019

  ‘KANSEN VOOR HET TOERISME OP DE NOORD-VELUWE’; Onderzoek toeristisch beleid door Rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

 • Annerieke Plette gehuldigd als Nederlands kampioen tafeltennis

  07 juni 2019

  Annerieke Plette werd op zaterdag 8 juni 2019 gehuldigd als Nederlands kampioen tafeltennis. Ze kreeg uit handen van wethouder Bob Bergkamp een mooie bokaal en een oorkonde.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 29 mei?

  07 juni 2019

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 29 mei 2019 verschillende besluiten genomen.

 • Gratis ophaalservice takken en snoeihout

  07 juni 2019

  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 20 juni 2019 is de vierde ronde.

 • Tijdelijke hulp met een voedselpakket

  07 juni 2019

  Het is niet altijd gemakkelijk; huur en rekeningen betalen én boodschappen doen. Of dat nou voor u alleen is, of voor uw gezin. Houdt u te weinig geld over voor boodschappen? De voedselbank kan u tijdelijk helpen met een voedselpakket. Of u voor hiervoor in aanmerking komt, hangt af van hoeveel geld u maandelijks overhoudt voor eten en kleding.

 • Teken voor een rookvrije sportclub, speelplek of schoolplein

  07 juni 2019

  Niemand wil dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Toch raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. Gelukkig zijn steeds meer plekken waar kinderen komen rookvrij.

 • Groene Zomer Campus: leuke activiteiten voor schoolklassen

  07 juni 2019

  Pantoffels uit de 3D-printer, zelf gezonde mueslirepen maken of meedenken over het gebouw van de toekomst. Tijdens de Groene Zomer Campus van 17 t/m 21 juni ontdekken leerlingen alles over duurzaamheid en innovatie. Er zijn veel verschillende leuke activiteiten, waar schoolklassen kosteloos aan kunnen deelnemen.

 • Tweede ronde grote projecten 75 jaar bevrijding

  07 juni 2019

  De eerste ronde voor projectaanvragen sloot op de laatste dag van maart. De ingediende aanvragen worden getoetst en de aanvragers geïnformeerd of hun initiatief in aanmerking komt voor financiële steun. De Stuurgroep Veluwe Remembers constateerde dat er nog budget beschikbaar is voor een tweede ronde.

 • College Oldebroek bezoekt Participatiehuis Oldebroek

  06 juni 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 28 mei 2019 een werkbezoek aan Participatiehuis Oldebroek van Inclusief Intervens. Tijdens het bezoek is het college geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken en is er kennis gemaakt met de mensen die gebruik maken van een traject in Participatiehuis.

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater vanaf 5 juni 2019

  05 juni 2019

  Met ingang van woensdag 5 juni 2019 geldt, tot nader order, voor het werkgebied van Waterschap Vallei een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat oppervlaktewater niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden. Het verbod geldt voor het gehele werkgebied met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten.

 • Aandacht voor NIXzonderID

  04 juni 2019

  Vorige week was het de landelijke week van NIX. Ook in de gemeente Oldebroek werden jongeren extra opgeroepen om hun Identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. En verstrekkers om de leeftijdscheck te doen. Maar ook de rest van het jaar is dit natuurlijk belangrijk, want NIX doen we samen!

 • Zomeravondvoetbal voor jongeren

  04 juni 2019

  Op vrijdagavond 7 en 21 juni is er voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar zomeravondvoetbal bij WHC. Het initiatief is een samenwerking van voetbalvereniging WHC, straathoekwerk Nummer-13 en Goed Bezig Oldebroek.

 • Nieuws voor startende sociale ondernemers

  04 juni 2019

  Bent u of kent u een startende sociale ondernemer? Die een échte sociale verandering teweeg brengt? Doe mee aan de IGNITE Award en maak kans op coaching in het versterken van het businessplan en skills én een investeringsbedrag van €100.000,-.