Boomplantdag 2019

Woensdag 13 maart om 10.30 uur was het weer zover, toen werd de jaarlijkse landelijke boomfeestdag weer gehouden. Leerlingen van de Wereldweide in Wezep vierden nationale boomfeestdag aan de ‘groene long’ in Wezep Noord.

Dit jaar was groep 6 van basisschool de Wereldweide uit Wezep uitgenodigd om samen met wethouder Bergkamp, milieuvereniging Groentje en Huub Verberk van bijenvereniging Wezep en Omstreken te komen helpen met het planten van vier lijsterbessen, vier veldesdoorns en vier meidoorns. Medewerkers van gemeente Oldebroek hebben de kinderen geholpen met het planten. De stoere leerlingen waren ondanks het slechte weer, erg enthousiast.

Naast het planten van bomen werden regenwormen rondom de bomen verspreid welke de structuur van de grond moeten verbeteren en het bodemleven op gang moeten helpen. Ook werd er door de leerlingen speciaal veldbloemenzaad rondom de bomen gezaaid wat veel insecten aantrekt.

Insectenhotel

De kinderen van de Wereldweide kregen van de wethouder namens gemeente Oldebroek en van Alida Bosma namens milieuvereniging Groentje een prachtig insectenhotel aangeboden wat kan worden geplaatst op een zonnige plek op het schoolplein zodat alle leerlingen kunnen zien hoe insecten zich gedragen.

Al met al een zeer geslaagde boomfeestdag!