College Oldebroek op bezoek bij Atlant Bouwdiensten

Onlangs is het college van Oldebroek op bezoek geweest bij Atlant Bouwdiensten in Hattemerbroek. Tijdens het bezoek gaf Dries Knol, eigenaar van het bedrijf, een presentatie over de projecten die Atlant heeft gerealiseerd.

Bouwkundig tekenwerk voor bedrijven en particulieren

Atlant Bouwdiensten ondersteunt bedrijven en particulieren bij het realiseren van bouwprojecten. De ideeën van de opdrachtgevers worden omgezet in bouwkundig tekenwerk. Daarnaast kan Knol de kostenraming, vergunningaanvraag en bouwbegeleiding verzorgen. Naast verschillende woningbouwprojecten is Atlant Bouwdiensten betrokken bij de bouw of verbouwing van diverse bedrijfspanden op de bedrijventerreinen Oude Dijk, Wezep-Noord en H2O.

Bouwen in het buitengebied

Het gebeurt regelmatig dat agrarische bedrijven hun activiteiten staken. Daardoor komen (grote) erven, inclusief talloze schuren, beschikbaar voor herontwikkeling. Als daar niets mee gebeurt, kan verloedering van het buitengebied optreden. Atlant Bouwdiensten heeft, in het kader van de toenmalige “rood-voor-rood”-regeling, verschillende erven in de gemeente Oldebroek herontwikkeld en van een boerderijlocatie een plek voor meerdere gezinswoningen gemaakt. Het aan de Voskuilerdijk gelegen Looserve is een voorbeeld van zo’n herontwikkeling.

Werkbezoek aanvragen

Het college van Oldebroek gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen. Voor het college is dit een goede manier om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te laten zien en eventuele wensen of ideeën aan het gemeentebestuur mee te geven. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in een bezoek van het college kunnen zich melden via mmiddendorp@oldebroek.nl.

Atlant