Ervaringsonderzoek Wmo

De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die zij krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners die aan het onderzoek meedoen helpen de gemeente om de ondersteuning van iedereen in Oldebroek die hulp vanuit de Wmo nodig heeft, te verbeteren.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is voor ondersteuning in het kader van een Wmo-voorziening of een hulpmiddel zoals een scootmobiel of traplift. Een Wmo-voorziening is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Hulpmiddelen zijn in dit verband een rolstoel; vervoersvoorziening zoals een scootmobiel; woonvoorziening en woningaanpassing.

Vragen en antwoorden

Het onderzoek gaat onder andere over de ervaring van inwoners met de toegang tot ondersteuning en de kwaliteit ervan. Ook wordt gevraagd of inwoners zich door de ondersteuning geholpen voelen.
De antwoorden die inwoners invullen worden geanonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat niemand kan zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Oldebroek worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.