Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

De Rijksoverheid stelt een tijdelijke voorziening beschikbaar voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers. Het gaat specifiek om ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder ZZP'ers.

Deze tijdelijke voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Aanvragen tijdelijke ondersteuning

In de gemeente Oldebroek is de uitvoering van deze landelijke regeling bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) ondergebracht. U kunt het RBZ rechtstreeks benaderen voor vragen en voor het aanvragen van de financiële ondersteuning: www.rbzzwolle.nl.

Versoepeling regeling

Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.