Nieuwe Nederlanders verwelkomd door loco-burgemeester Liesbeth Vos-van de Weg

Zes inwoners van de gemeente Oldebroek kregen op donderdag 5 maart 2020 officieel het Nederlandse staatsburgerschap. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis reikte loco-burgemeester Liesbeth Vos-van de Weg zes keer het ‘Koninklijk Besluit tot naturalisatie’ uit.

Loco-burgemeester Vos verwelkomde de inwoners en hun familieleden in het gemeentehuis. Onder het genot van een kop koffie en thee stelden de aanwezigen zich aan elkaar voor  en sprak loco-burgemeester Vos hen toe. Na een gesprek over rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn, legden de zes genaturaliseerde inwoners de verplichte verklaring van verbondenheid af.

De naturalisatie is een officiële bijeenkomst waarin de burgemeester aan nieuwe Nederlanders het bewijs van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit mag uitreiken.

Om voor naturalisatie in aanmerking te komen moet je 5 jaar in Nederland wonen of 3 jaar gehuwd zijn met een Nederlandse partner, ingeburgerd zijn en dit kunnen aantonen met het inburgeringsdiploma of een gelijkwaardig diploma waaruit blijkt dat je de Nederlandse taal beheerst. Ook mag je de afgelopen 5 jaar geen zware gevangenisstraf of een hoge boete hebben gehad.