Noodopvang voor kinderen in de gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die in ‘cruciale beroepsgroepen’ werken.

Door het coronavirus zijn scholen en kinderopvanglocaties gesloten tot in elk geval 6 april 2020. Ouders die in cruciale beroepsgroepen werken, moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Als dat niet lukt, komen zij mogelijk in aanmerking voor noodopvang.

Opvang scholen en kinderopvang in de gemeente Oldebroek

Gaat uw kind naar school of naar een opvanglocatie binnen de gemeente Oldebroek en lukt het niet op zelf opvang te regelen? Neem dan contact op met de directeur van uw school of kinderopvangorganisatie. Zij zoeken met u naar een oplossing. Heeft u een dringende vraag over de noodopvang? Neem dan telefonisch contact op met 06 24 77 88 29.

Opvang scholen en kinderopvang buiten de gemeente Oldebroek

Als uw kind niet naar school of kinderopvang gaat binnen de gemeente Oldebroek dan komt u in aanmerking voor noodopvang van de gemeente. Vul het aanvraagformulier noodopvang (pdf,122kb) in en mail deze naar noodopvangkinderen@oldebroek.nl.

Noodopvanglocaties

De volgende locaties in de gemeente Oldebroek zijn aangewezen als noodopvanglocaties:

Wezep/Hattemerbroek/’t Loo

 • IKC De Schaapskooi
 • De Rank
 • De Bron
 • De Uilenhorst
 • De Meidoorn
 • De Wereldweide
 • Nassauschool*
 • Looschool*
 • Agnieten college
 • SKO de Zevensprong
 • SKO, kinderopvang Romi en Wereldkinderen bieden opvang op de aangewezen scholen

Oldebroek

 • Eben Haezerschool
 • De Regenboog
 • Timotheüsschool
 • Kinderopvang Romi (Van Asch van Wijcklaan, tegenover De Regenboog)
 • SKO biedt opvang op de aangewezen scholen

Oosterwolde

 • De Wegwijzer
 • SKO biedt opvang op de Wegwijzer

*Alleen geopend als er vraag naar opvang is.

Meer informatie