Ook uitstel van belastingbetaling voor verenigingen

In verband met de corona-crisis kunnen ondernemers en zzp’ers uitstel van betaling vragen voor de gemeentelijke belastingen. Maar ook sport- en muziekverenigingen, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang kunnen door wegvallende inkomsten in betalingsproblemen komen.

Veel verenigingen, dorpshuizen en dergelijke hebben door de corona-crisis momenteel weinig of geen inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten om voor deze groep eenzelfde regeling te treffen als voor ondernemers en zzp’ers.

Het gaat om sportverenigingen, dorpshuizen en overige sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Zij kunnen uitstel van betaling krijgen voor de lokale heffingen, zoals OZB of rioolheffing. Het uitstel wordt standaard voor 3 maanden verleend. De gemeente zal geen invorderingsrente berekenen en geen boetes of aanmaningen sturen.

Meer informatie

Lees meer informatie over deze lokale maatregel en hoe u uitstel kunt aanvragen op de pagina Uitstel betaling gemeentelijke belastingen.