Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Overeenkomst ontwikkeling locatie Buurskamp in Wezep ondertekend

Op woensdag 20 november 2019 is door Nikkels projecten en de gemeente Oldebroek een overeenkomst getekend, die de ontwikkeling van de locatie Buurskamp in Wezep mogelijk maakt. Hiervoor koopt Nikkels projecten gronden van de gemeente.

Nikkels is reeds eigenaar van de naastliggende percelen. Op de betreffende locatie zullen 23 woningen worden gerealiseerd. Achttien twee-onder-een-kapwoningen, een vrijstaande woning en vier multifunctionele woningen. Verder zullen er aan de noordzijde van de ontwikkellocatie twee vrije kavels worden uitgegeven voor de bouw van vrijstaande woningen.

Over de ontwikkeling is de afgelopen tijd gesproken tussen Nikkels Projecten en de gemeente. Beide partijen zijn verheugd dat dit heeft geleid tot overeenstemming over de ontwikkeling. De bestemmingsplanprocedure die de realisatie van de woningen mogelijk maakt, wordt nu voorbereid.

overeenkomst buurskamp wezep