Plant een boom in uw eigen voortuin

Op verschillende plekken in de gemeente Oldebroek worden bomen gekapt. Helaas kunnen we niet overal nieuwe bomen terug planten. Dit komt omdat er op die plekken niet voldoende ondergrondse ruimte is om de bomen optimaal te kunnen laten groeien. Daarom geven we inwoners de mogelijkheid om een boom in eigen voortuin te planten.

Om toch het groene karakter van onze gemeente zoveel mogelijk te behouden geven we inwoners elk jaar de gelegenheid om een boom in ‘eigen voortuin’ te planten. De gemeente stelt de boom beschikbaar. Dit jaar zijn er honderd bomen te vergeven.

Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor een boom in eigen voortuin? Meldt u dan uiterlijk zondag 15 december 2019 aan via jfidder@oldebroek.nl of via 0525 63 82 00. De bomen worden omstreeks februari 2020 geleverd.

Vorig jaar een groot succes

Vorig jaar zijn er 65 bomen verdeeld onder de inwoners van Oldebroek. Dit was een groot succes. Dit jaar zijn er meer bomen beschikbaar, omdat we vanwege veiligheid/vitaliteit en preventieve bestrijding van de eikenprocessierups meer dan 150 bomen moeten kappen. De gemeente plaatst zelf vijftig bomen terug. De andere honderd zijn beschikbaar voor inwoners om in hun eigen voortuin te planten.

Wethouder Bob Bergkamp: “Ik merk dat inwoners zich meer en meer bekommeren over onze bomen. Helaas kunnen we niet overal bomen terug planten. Ik hoop dat veel inwoners van deze regeling gebruik maken, om daarmee uitdrukking te geven aan het groene karakter van onze gemeente.”

Spelregels

Als u een boom in eigen voortuin wilt planten, gelden de volgende regels:

  • De boom moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Er wordt één boom per huishouden verstrekt.
  • Er is een keuzelijst beschikbaar die bij opgave wordt verstrekt.
  • De boom moet door de aanvrager worden geplant.
  • De boom moet door de aanvrager worden verzorgd (water geven, snoeien) zodat deze duurzaam in stand gehouden wordt.
  • De gemeente levert de boom inclusief bevestigingsmateriaal op het doorgegeven adres.
  • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!