Lokaal preventie- en sportakkoord: samen voor een gezond Oldebroek

We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Toch is er nog veel werk aan de winkel in de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en het stimuleren van meer bewegen. We doen al veel, maar waar liggen kansen om samen meer of het slimmer te doen?

Voor het antwoord op deze vraag hebben we de vertegenwoordigers van organisaties en inwoners nodig. Daarom zijn op maandag 16 september 2019 organisaties uitgenodigd om met ons mee te denken. U bent van harte welkom van 17.00 uur tot 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Inwonerspanel

Inwoners vragen we mee te denken in een, nog op te richten, inwonerspanel. Dit panel komt een aantal keren bij elkaar, vanaf medio oktober.

Lokale aanpak

De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Gemeenten zijn een van deze partners. Ook is er een Nationaal Sportakkoord, met afspraken om te zorgen dat iedereen zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben.

“De gemeente Oldebroek wil sterker inzetten op concrete, lokale samenwerking. Daarom vertalen we deze nationale akkoorden naar een lokaal akkoord. Daarbij hebben we specifieke doelen voor ogen. We willen dat kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, actieve volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen met veel gezonde levensjaren en die zo lang mogelijk meedoen in de samenleving,” aldus wethouders Liesbeth Vos en Bob Bergkamp.

De uitkomsten van de bijeenkomsten en het inwonerspanel gebruiken we voor de totstandkoming van het lokale preventie- en sportakkoord.

Aanmelden

Hebt u als organisatie geen uitnodiging ontvangen of wilt u zich aanmelden voor ons inwonerspanel? Dan kunt u mailen naar mzaalmink@oldebroek.nl.