Januari 2019

 • Oldebroeker Ondernemersevent met wedstrijd PEC

  31 januari 2019

  Zaterdag 23 februari komt een groot aantal Oldebroeker ondernemers samen bij de wedstrijd PEC-de Graafschap. Vóór de wedstrijd is er een ondernemersevent met sprekers en een dinerbuffet.

 • Eindrapportage belevingsonderzoek overlast A28

  31 januari 2019

  De gemeente en het actiecomité ‘A28 moet stiller’ hielden op verzoek van de gemeenteraad een enquête onder inwoners uit en rondom Wezep.

 • Geef uw mening over speel- en sportplekken

  30 januari 2019

  Speel- en sportplekken in onze gemeente vinden wij belangrijk. Graag horen we van u hoe u denkt over deze plekken. Vul de online enquête in en/of kom naar één van de speel- en sportplek bijeenkomsten.

 • Intentieverklaring voor nieuwe zorglocatie in Wezep

  30 januari 2019

  De gemeente Oldebroek, Viattence, Careander, deltaWonen en Ter Steege Vastgoed Rijssen bv onderzoeken de mogelijkheden om een nieuwe zorglocatie te bouwen op de locatie Mariënrade in Wezep. Ze ondertekenden daarvoor een intentieverklaring in het gemeentehuis in Oldebroek.

 • Meldpunt voor drugsgebruik en –handel in Oldebroek van start

  29 januari 2019

  Sinds deze week heeft de gemeente Oldebroek een meldpunt voor drugsgebruik- en drugshandel. Met dit meldpunt beoogt de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.

 • Waar besluit de gemeenteraad op 31 januari over?

  29 januari 2019

  Donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Om 19.30 uur begint de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

 • Zorgt u voor iemand met dementie?

  29 januari 2019

  Tot de zomervakantie organiseert de Werkgroep Dementie elke maand een inloop met steeds een ander thema of gastspreker. U bent van harte welkom op deze inloopmiddag(en) van 13.30 tot 15.00 uur.

 • Raadsgesprek 6 februari: hoe staat de agrarische sector in Oldebroek ervoor?

  29 januari 2019

  De agrarische sector in Nederland is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd is er een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. En hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en met het klimaatakkoord.

 • Gemeentelijke website dinsdag 29 januari minder goed bereikbaar

  28 januari 2019

  Op dinsdag 29 januari 2019 wordt onze website voorzien van nieuwe software. Vanwege de werkzaamheden is de website op deze dag minder goed bereikbaar.

 • Goed Bezig: het online activiteitenplatform voor de gemeente Oldebroek

  23 januari 2019

  Dinsdagavond 22 januari kwamen, ondanks het barre winterweer, bijna twintig sport- en culturele organisaties bij elkaar in het gemeentehuis. De organisaties leerden hoe ze hun activiteiten breed onder de aandacht van jong en oud kunnen brengen. Vanaf maart staat hun complete aanbod online op de site www.goedbezigoldebroek.nl.

 • Molen de Hoop in Oldebroek gestart met bouw oliewerk

  22 januari 2019

  Het is stichting Molen de Hoop 1853 gelukt de financiering voor herstel van het oliewerk bij elkaar te krijgen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

  22 januari 2019

  Op 30 januari 2019 verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2019. Als u door een laag inkomen moeite hebt met betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing.

 • Uw zienswijze over Lelystad Airport en luchtvaartnota

  21 januari 2019

  Van 11 januari 2019 tot 21 februari 2019 kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt zich laten voorlichten op informatiebijeenkomsten en uw zienswijze indienen. Ook kunt u tot 31 januari 2019 reageren op de Verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050).

 • Partijen sluiten thuiszittersconvenant: kind zo snel mogelijk weer naar school

  17 januari 2019

  De gemeente Oldebroek, de educatieve instellingen in de gemeente (onderwijs, kinderopvang) en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een thuiszittersconvenant afgesloten.

 • Bijeenkomst: samen krijgen we grip op verwardheid

  15 januari 2019

  Er is de laatste jaren veel aandacht voor onbegrepen en verward gedrag. Hoe herken je het? En vooral hoe kun je ermee omgaan? Want vaak zorgt onbegrip ervoor dat de situatie escaleert, met alle ongewenste gevolgen van dien.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Oldebroek ‘Uit de kunst’

  15 januari 2019

  De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek op 9 januari stond in het teken van ‘Oldebroek uit de kunst’. Tijdens de receptie blikte waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff terug op 2018 en vooruit naar het nieuwe jaar. Ook reikte zij zes erepenningen uit.

 • Werkzaamheden aan het waterleidingnet in Wezep

  15 januari 2019

  In opdracht van Vitens wordt sinds enige tijd gewerkt aan de waterleidingen langs de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Een deel van het vrachtverkeer wordt daarom tijdelijk omgeleid door Wezep.

 • Informatieavond online platform voor sport én cultuur!

  14 januari 2019

  Eén platform voor sport én cultuur, daar is behoefte aan. Goed Bezig Oldebroek heeft al jaren een online platform waar sportieve en gezonde activiteiten worden aangeboden. Hier gaan we nu ook culturele activiteiten aan toevoegen.

 • Reserveer uw vrachtwagenparkeerplaats in Wezep

  14 januari 2019

  Vrachtwagenparkeerplaats nodig? In gemeente Oldebroek zijn er vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijvenpark H20 en bedrijventerrein Wezep Noord.

 • Burgemeester overhandigt zes erepenningen: vijf inwoners en één stichting

  09 januari 2019

  Burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff reikte tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek de Oldebroeker erepenning uit. Dit jaar ontvingen vijf inwoners en één stichting de erepenning.

 • Doet u ook mee aan de Snelkooksessie?

  08 januari 2019

  Ingrediënten: meedoen, goede zorg, opgroeien, werk, ….. Hoe gaan we dit doen? Wat zijn de belangrijkste acties? En welke resultaten willen we bereiken? Kom op maandag 28 januari naar de Snelkooksessie in De Brinkhof en praat mee!

 • Vergaderingen raadscommissies januari 2019

  08 januari 2019

  U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen in het gemeentehuis op woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019 bij te wonen.

 • Rustige jaarwisseling Oldebroek

  08 januari 2019

  De jaarwisseling is in de gemeente Oldebroek redelijk rustig verlopen. Er waren geen grote incidenten. De schade aan gemeentelijke eigendommen is met ruim 5700 euro een fractie hoger dan de schade tijdens de vorige jaarwisseling.

 • Raadsgesprek 'Gebiedsvisie Mariënrade'

  08 januari 2019

  Donderdagavond 10 januari 2019 is er een raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Onderwerp is de gebiedsvisie voor de locatie Mariënrade en directe omgeving in Wezep.

 • 'Ik heb trek, mag ik iets lekkers?'

  08 januari 2019

  Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland, ook bij kinderen op de Noord-Veluwe. Door ongezonde snacks krijgen kinderen teveel suiker en vet binnen. Ook eten ze daardoor minder tijdens de hoofdmaaltijden. Gezonde tussendoortjes zijn juist wel nodig, want kinderen verbruiken veel energie op een dag.

 • Wie wordt de nieuwe burgemeester van Oldebroek?

  07 januari 2019

  De gemeente Oldebroek is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De provincie Gelderland en de eigen gemeenteraad spelen een belangrijke rol in die procedure.

 • Kap van 73 bomen aan de Mheneweg Zuid in Oldebroek

  27 december 2018

  Op 7 januari 2019 begint de kap van 73 Amerikaanse eiken. De boomwortels hebben te weinig groeiruimte en bij een harde wind kunnen ze omwaaien. Dat maakt de bomen onveilig. De kapwerkzaamheden duren ongeveer 6 dagen.