Meldpunt voor drugsgebruik en –handel in Oldebroek van start

Sinds deze week heeft de gemeente Oldebroek een meldpunt voor drugsgebruik- en drugshandel. Met dit meldpunt beoogt de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.

Met de hulp van inwoners beoogt de gemeente nog beter grip op de situatie rondom drugs te krijgen om zo met elkaar te zorgen voor een leefbaar en veilig Oldebroek.

Signalen van drugshandel of drugsgebruik zijn niet altijd direct merkbaar. Maar misschien ervaart u in uw buurt overlast door drugsgebruik of heeft u een vermoeden dat er in uw straat, wijk of dorp wordt gehandeld in drugs? Met de komst van het meldpunt kunt u deze drugsgerelateerde zaken nu eenvoudiger melden. De meldingen worden gedeeld met betrokken partners, zoals politie en het jongerenwerk. Een melding kan eventueel anoniem worden gedaan.

Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff: “Ook in Oldebroek is handel en gebruik van drugs helaas aan de orde. Het is niet altijd duidelijk waar, wanneer en door wie dit wordt gedaan. Daarnaast kan de politie niet altijd ter plaatse zijn als de overlast of het gebruik plaatsvindt. Door signalen, van zowel professionals als inwoners, goed te registreren hopen we meer zicht en grip te krijgen op de plekken waar het gebruik plaatsvindt en op de betrokkenen.”

“Door de meldingen te delen met professionals, kunnen we met elkaar werken aan een nog gerichtere aanpak, ook preventief. Dit komt ten goede aan de kwetsbare jongeren in onze gemeente. Als gemeente vinden we het belangrijk te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan drugs en terecht komen in een circuit van drugsgebruik en drugshandel. U, als inwoner, weet als geen ander wat er speelt in uw wijk. Vandaar nu het meldpunt.”

Met het inrichten van het meldpunt krijgen inwoners de kans om hun zorgen en ervaringen te delen. Snijder-Hazelhoff: “Het meldpunt is een digitaal meldpunt op de website van de gemeente. Inwoners geven in hun melding informatie over de soort melding (handel in drugs, overlast door drugsgebruik, vermoeden van drugsgebruik), wie hier bij betrokken zijn en over de plek waar het plaatsvindt. Inwoners kunnen het meldformulier ook invullen en inleveren op het gemeentehuis in Oldebroek of in MFC De Brinkhof in Wezep.”