Eikenprocessierups komende periode weer actief

Ondanks de coronamaatregelen wil iedereen af en toe een frisse neus halen. Gaat u naar buiten? Neem dan de maatregelen serieus. Naar verwachting is vanaf de maand april de eikenprocessierups weer actief en kunnen inwoners hiervan overlast ervaren. Rond deze periode verlaat de rups het ‘eistadium’ en gaat zich tot een rups ontwikkelen die veel brandharen heeft, waardoor de overlast kan ontstaan. De brandharen van de rups kunnen jeuk of bultjes op de huid of klachten die lijken op verkoudheid veroorzaken. De gemeente gaat, om de overlast te beperken, de bestrijding van de rups dit jaar op drie verschillende manieren doen.

Natuurlijke bestrijding

Na een pilot vorig jaar zijn er in de afgelopen tijd 230 nestkasten in de gemeente geplaatst. De nestkastjes trekken meer vogels naar de bomen waar de eikenprocessierups zich nestelt. Zowel de koolmees als de pimpelmees eten de jonge rupsen. Daarnaast passen we het bermbeheer aan. Waar mogelijk zaaien we bermen in met een bloemenmengsel dat geschikt is voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals sluipvliegen, sluipwespen, gaasvliegen en het tweestippige lieveheersbeestje. Het maaibeheer passen we aan door op een later moment te maaien en het maaimengsel af te voeren, wat ook bevorderlijk is voor de natuurlijke vijanden van de rups.

Zuigend bestrijden

Binnen de bebouwde kom zuigen we de rupsen weg. Dit gebeurt in twee zuigrondes. De eerste zuigronde vindt plaats omstreeks half april/begin mei, de tweede omstreeks eind juli/begin augustus. De gemeente monitort zelf de eikenen stuurt wanneer er rupsen en/of nesten in de eik aanwezig zijn, daar de bestrijder langs. Op urgente plaatsen zoals een speelterrein bestrijden we binnen twee werkdagen.

Spuiten met biologische middel

In het buitengebied gaan we, dit jaar voor het eerst, spuiten met het biologische gewasbeschermingsmiddel Xentari WG. Dit middel doodt alleen de op dat moment aanwezige rupsen in de boom. We spuiten omstreeks begin mei en doen dit één keer. Rupsen die daarna nog in de boom zitten, worden door de bestrijder omstreeks augustus weggezogen. De gemeente bestrijdt niet bij particuliere bomen en bospercelen.

Wat kunt u zelf doen?

In verband met de klachten die de brandharen van een eikenprocessierups kunnen veroorzaken, raden wij u aan om de rupsen met rust te laten. Klachten of meldingen over de eikenprocessierups kunt u doorgeven via het e-mailadres gemeente@oldebroek.nl of door contact op te nemen via T. 0525  63 82 00.