GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt hoe het met mensen gaat tijdens de coronacrisis

Hoe gaat het met u? Wat zijn de gevolgen van het coronavirus op uw leven? GGD Noord- en Oost-Gelderland wil graag een beter inzicht hoe het met mensen in deze regio gaat tijdens de coronacrisis.

Om mee te helpen, kunt u de vragenlijst invullen.

Mogelijkheden voor gerichte hulp en ondersteuning

Het is belangrijk om zicht te hebben op gezondheid en welzijn van de inwoners. Maar ook om te weten wat de behoefte is aan hulp en ondersteuning. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht ondersteuning bieden waar dat nodig is. Ook zijn de resultaten belangrijk om de gemeenten te adviseren. GGD roept inwoners op om mee te doen.

Resultaten eerste onderzoek

De eerste peiling laat zien dat deelnemers hun leven gemiddeld een 7,1 geven en dat zij veerkrachtig zijn. Er is veel bezorgdheid, maar ook zien we dat mensen proberen om ‘normaal’ door te leven. Ook ervaren mensen meer saamhorigheid in de samenleving. De resultaten van de eerste peiling zijn op de website van de GGD te lezen.

Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, hoe beter het inzicht geeft. Daarom vragen we iedereen van 18 jaar en ouder uit de regio Noord- en Oost-Gelderland om de vragenlijst in te vullen.