Maatregel leges voor evenementen vanwege coronacrisis

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er geen leges betaald hoeven te worden voor evenementen die tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden. Deze maatregel wordt toegepast omdat deze evenementen vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan.

Geen leges voor tot 1 juni afgelaste evenementen

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet het houden van evenementen tot 1 juni 2020 verboden. Alle reeds vóór die datum geplande evenementen moesten daardoor afgelast worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat bij uitzondering geen leges betaald hoeven te worden voor evenementen die tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden en die in verband met de coronacrisis zijn afgelast.

Op verzoek geen leges voor evenementen ná 1 juni

Organisaties die schriftelijk aan de gemeente doorgeven dat een ná 1 juni 2020 gepland evenement in verband met de coronacrisis niet doorgaat, hoeven daarvoor ook geen leges te betalen. Dus organiseert u een evenement ná 1 juni 2020 en besluit u om het niet door te laten gaan in verband met de coronacrisis? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de gemeente.

Wel leges voor een nieuwe vergunning ná 1 juni

Een verleende vergunning is alleen geldig voor de datum/data die hierin vermeld staat/staan. Als het evenement niet doorgaat door de maatregelen van de Rijksoverheid, betekent dat dus dat uw vergunning niet meer geldig is. Wilt u uw evenement verplaatsen naar een andere datum? Dan hebt u een nieuwe vergunning nodig. Neemt u dan contact op met de gemeente. Voor nieuwe evenementen die plaatsvinden ná 1 juni 2020 moeten wel leges betaald worden.

Verlenging van de maatregel

Op dit moment is nog niet bekend of de maatregelen van het kabinet na 1 juni 2020 worden verlengd, aangescherpt of verzwakt. Als het kabinet mocht besluiten dat evenementen ook na 1 juni 2020 worden verboden, wordt het besluit van het college verlengd tot de datum die het kabinet aangeeft.