Inwonersavond over De Brink op 12 mei 2021

Op woensdag 12 mei is er een digitale inwonersavond van het project De Brink in Wezep. Op deze avond blikken we terug op de inwonersavond van 24 februari en informeren wij u over de uitkomsten van de enquête onder buurtbewoners over de invulling van De Brink. Ook informeren we u over het besluitvormingsproces richting het college en de gemeenteraad.

De inwonersavond start om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om 21.00 uur. We adviseren u om 5 minuten voor aanvang in te loggen.

Naar de online bijeenkomst