Meer dan trots

Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

Trots is niet een woord dat in Oldebroek veel wordt gebruikt. Oldebroekers zijn, zoals ik het heb ervaren, eerder dankbaar. Of ze vinden dingen gewoon ‘gewoon’. Natuurlijk is daar niets mis mee. Het zegt iets over de werkgeest van Oldebroek. Maar af en toe is het ook prima om gewoon eens heel trots te zijn. In deze weken, met traditioneel volop voorbereidingen voor de festiviteiten rondom Koningsdag, voel ik dat nog meer dan normaal.

En ja, natuurlijk, de zorgen zijn vandaag de dag weer erg groot. Onze coronacijfers gaan op dit moment helemaal niet goed. Weer veel nieuwe zieken, door alle leeftijdscategorieën heen. Toch zie ik de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen gewoon doorpakken. Nieuwe dingen verzinnen; roeien met de riemen die er zijn. Met respect voor regels en vooral voor elkaar.  

Waar vorig jaar geïmproviseerd moest worden omdat een ‘regulier’ programma al op de plank lag begonnen al die vrijwilligers nu bij nul. Of misschien wel onder nul. De uitkomst is verbluffend! Een meer dan prachtig magazine in Oosterwolde, Heel Oldebroek bakt, een autorit in Wezep en een online bingo in Hattemerbroek. Het zijn allemaal voorbeelden van omdenken, niet bij de pakken neer zitten. En het komt uit de koker en uit de handen van vrijwilligers. Mensen die dit, los van hun baan of gezin, oppakken. Niet per se voor hun eigen plezier, maar voor ieders plezier. Voor het algemeen belang.

Dit soort inzet is er natuurlijk het hele jaar door. En de resultaten zijn soms heel groot, soms minder groot. Althans, het is maar hoe je er naar kijkt. De loterij die in Oosterwolde is georganiseerd voor het Hart van Oosterwolde heeft maar zo vier ton (400.000 euro!!) opgeleverd. Een groot bedrag! De gemeenteraad vergadert meestal wel een paar keer flink voor zo’n bedrag beschikbaar wordt gesteld. Nu steekt een aantal mensen de koppen bij elkaar en organiseert het. Ik kan niet anders dan daar trots op zijn. En het valt op, ook buiten Oldebroek. Landelijke media zijn onder de indruk.

Maar, hoe hoog ik deze vrijwilligers ook heb, ook het kleine is van groot belang. En dat is vaak niet in geld uit te drukken. De mantelzorgers, de maatjes, de mensen die omzien naar ouderen, eenzamen. Ik hoor vaak over het belang van deze activiteiten. Kleine acties van mensen die vaak, heel bewust, op de achtergrond blijven. Bijna onzichtbaar zijn. Op al deze mensen, die van de grote maar ook die van de kleine acties, ben ik trots. Supertrots zelfs. En ja, ook dankbaar!

Tanja Haseloop-Amsing
Burgemeester