Inloopbijeenkomst Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk

Binnenkort wordt begonnen met werkzaamheden op enkele plekken langs de Noordelijke Randmeerdijk. Daarom houdt Waterschap Vallei en Veluwe op dinsdag 12 april van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in dorpshuis ’t Noorderhuukien in Noordeinde.

Medewerkers van het waterschap en de aannemer zijn aanwezig om toe te lichten wat er de komende maanden staat te gebeuren op de dijk. Ook voor vragen over het project bent u van harte welkom op deze avond.

De Noordelijke Randmeerdijk loopt van Doornspijk via Elburg naar Noordeinde en beschermt het achterliggende gebied tegen het water vanaf de Randmeren. De aannemer start eind april met de eerste werkzaamheden, zodat de Noordelijke Randmeerdijk aan het eind van dit jaar weer aan de veiligheidsnorm zal voldoen.

Neem bij vragen over de inloopbijeenkomst of het dijkversterkingsproject contact op met Richard Bouwmeester, omgevingsmanager via tel. 055 27 29 11 of kijk op www.vallei-veluwe.nl.