Koninklijke onderscheiding, lintje

Het is de week van de lintjesregen. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen via de gemeente.

Een Koninklijke onderscheiding is een persoonlijke onderscheiding. Een Koninklijke onderscheiding krijgt iemand niet zomaar. De persoon die u voordraagt moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • De activiteiten zijn van meerwaarde voor de samenleving.
  • De persoon is inwoner van de gemeente Oldebroek.
  • De persoon zet zich al ongeveer 15 jaar (gemiddeld 6-8 uur per week) in voor de samenleving.

Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Kijk dan op www.lintjes.nl. Hier staat een link naar een kort online verzoekformulier. Dat formulier gaat na uw aanvraag naar de gemeente. Ook op www.oldebroek.nl/onderscheidingen leest u meer over hoe u mensen in het zonnetje kunt zetten. Wij raden u altijd aan om, voordat u echt aan de slag gaat, eerst contact op te nemen met de gemeente. Dat kan via het e-mailadres kabinet@oldebroek.nl.

Een koninklijke onderscheiding voor de lintjesregen van 2023 moet uiterlijk op 1 juli bij de gemeente Oldebroek zijn ingediend. De uitreiking van een koninklijke onderscheiding kan ook op een ander moment plaatsvinden. Dit moment moet dan wel te maken hebben met de activiteiten die de persoon in kwestie doet. Houd voor deze aanvragen rekening met een termijn van minimaal 6 maanden.

Iedere aanvraag heeft minimaal drie ondersteunende brieven of verklaringen nodig. Deze voegt u uiteindelijk toe aan de aanvraag. U kunt de brieven richten aan de burgemeester. De brieven moeten allemaal voorzien zijn van een datum en een handtekening.