Openbare raadsbijeenkomst 25 april: advies vorming nieuwe coalitie

Op maandagavond 25 april 2022 is er om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Informateur R. Mulder zal dan zijn advies aanbieden aan de raad naar aanleiding van zijn gesprekken met de partijen in de gemeenteraad om te komen tot een nieuwe coalitie. U bent van harte welkom om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

Bekijken raadsvergadering

De raadsbijeenkomst volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop op het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.