Openbare raadsbijeenkomst 6 april 2022 - start nieuwe bestuursperiode

Op woensdagavond 6 april is er om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een openbare bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad. Deze bijeenkomst staat in het teken van de start van de nieuwe bestuursperiode. U bent van harte welkom om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

Het doel van deze bijeenkomst is dat de fracties in de gemeenteraad in gesprek gaan over belangrijke thema’s voor het nieuwe bestuursakkoord met waar mogelijk ook raadsbreed gedragen thema’s. De uitkomst is bedoeld als richting, die door de partijen in de raad wordt meegegeven aan de coalitievormende partijen voor het nieuwe bestuursakkoord.

Bekijken raadsvergadering

De raadsbijeenkomst volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop op het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad via tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.