Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Vergadering raadsbrede commissie 21 april 2022

De raadsbrede commissie bereidt de besluiten voor van de vergadering van de gemeenteraad van 28 april 2022. Dit doen zij door de voorstellen van het college van b&w aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergadering op 21 april 2022 bij te wonen.

Wat staat er op de agenda?

Ter bespreking

  • Verzoek heroverweging locatie brandweerkazerne Oldebroek.
  • Uitwerking tien criteria zonnepark het Knooppunt (Hattemerbroek).
  • Aanwijzing lokale omroep Loco als lokale publieke media instelling.
  • Rapportage Sociaal Domein 4e kwartaal 2021.

Zonder bespreking

  • Afgeven Verklaring van geen bedenking voor de aanvraag omgevingsvergunning wijzigen verleende vergunning drijvend zonnepark Middeldijk 15, Hattemerbroek.

De commissie heeft een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van b&w voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending volgen

U kunt de commissievergadering rechtstreeks volgen via internet. Op 21 april kan dat via het ‘beeldscherm’ in de agenda van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk dinsdag 19 april contact opnemen met de griffier.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via telefoon 0525 63 82 00 of e-mailadres: htabak@oldebroek.nl.