Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 28 april over?

Donderdag 28 april 2022 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Op de agenda

  • Benoeming en beëdiging raadscommissieleden (niet zijnde raadsleden).

In de nieuwe raadsperiode maken de fracties ook weer gebruik van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Dit om te assisteren bij en kennis te maken met het raads- en fractiewerk.

  • Samenstelling raadscommissies en overige posities en afvaardigingen.

De invulling van de raadscommissies en een aantal overige posities en afvaardigingen moet voor de nieuwe raadsperiode worden vastgesteld.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan – de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten:

  • Afgeven verklaring van geen bedenking voor de aanvraag omgevingsvergunning wijzigen verleende vergunning drijvend zonnepark Middeldijk 15, Hattemerbroek.
  • Aanwijzen lokale omroep Loco als lokale publieke media instelling.
  • Bekrachtigen geheimhouding Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2022 en de exploitatieopzetten.
  • Bekrachtigen geheimhouding bijlagen ENSIA verantwoording 2021.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop op het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan

Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen, met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet over een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang gaan, waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Als u wilt inspreken, kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffier.

Vragen

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via tel. 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.