April 2023

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 20 april 2023?

  02 mei 2023

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 20 april 2023 verschillende besluiten genomen.

 • Basisscholen zetten sportiefste beentje voor tijdens Koningsspelen Oldebroek

  02 mei 2023

  Op vrijdag 21 april vierden de basisscholen in de gemeente Oldebroek de Koningsspelen. Een sportdag ter ere van de verjaardag van Koning Willem Alexander. De buurtsportcoaches van Goed Bezig organiseerden in Oldebroek voor ruim 500 leerlingen uit de groepen 4 tot en 6 een sportcarrousel en voor de groepen 7 en 8 een slagbaltoernooi.

 • Zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens lintjesregen in gemeente Oldebroek

  26 april 2023

  Op woensdag 26 april 2023 – de werkdag voorafgaand aan Koningsdag – vindt de traditionele lintjesregen plaats. Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing maar liefst zes onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Oldebroek. Vijf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Oldebroek rondom Koningsdag

  25 april 2023

  Bekijk hier het programma met activiteiten rondom Koningsdag in de gemeente Oldebroek.

 • Drie jaar Lokaal Sportakkoord Oldebroek

  25 april 2023

  In de afgelopen drie jaar werkten lokale partijen aan het Lokaal Sportakkoord Oldebroek. Een kernteam met vertegenwoordiging uit de lokale sport joeg dit aan. Ze blikken nu in een filmpje en met een factsheet terug op de resultaten.

 • Stremming brug over het Nieuwe Kanaal (Naaldeweg)

  25 april 2023

  Vanaf maandag 1 mei 07.00 uur tot en met vrijdag 5 mei 17.00 uur wordt er gewerkt aan de brug over het Nieuwe Kanaal. Dit is de brug die ligt in de Naaldeweg ter hoogte van de Kleine Woldweg in Noordeinde.

 • Zie en hoor jij de ander zonder oordeel, zonder belang?

  26 april 2023

  Vaak ervaren bewoners van de vluchtelingenopvanglocaties in Nederland stress door uiteenlopende factoren. Denk aan: onzekerheid en leefomstandigheden in de opvang, zorgen over familie, ervaringen in het land van herkomst, migratiereis en onzekerheid over de toekomst.

 • Jeugdraadsleden pleitten voor speelplaatsen

  25 april 2023

  Woensdag 12 april was de eerste jeugdraadsvergadering van de gemeente Oldebroek. Het thema was speelplaatsen. De jonge raadsleden, leerlingen van de Regenboogschool en de Nassauschool, pleitten voor groene, gevarieerde speelplekken binnen en buiten de bebouwde kom die ook aantrekkelijk zijn voor kinderen met een beperking en ouderen.

 • Vraag uw subsidie op tijd aan

  25 april 2023

  Kom in actie als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2024!

 • Geurt Souman, oprichter en dirigent van mannenkoor Ailanthus, ontvangt Oldebroeker Erepenning

  25 april 2023

  Geurt Souman ontving op zaterdagavond 22 april 2023 de erepenning van de gemeente Oldebroek. Tijdens het ‘Oranje-Jubileum concert’ werd deze aan hem uitgereikt door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing in kerkgebouw De Morgenster in Wezep. De erepenning wordt toegekend aan personen en organisaties die zich gedurende lange tijd op een bijzondere manier inzetten voor de plaatselijke gemeenschap.

 • College van B&W op werkbezoek bij Scheffer Beton en Sloopwerken

  25 april 2023

  Op dinsdag 18 april 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan Scheffer Beton en Sloopwerken in Wezep. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Aron Scheffer, Bert Mensink en Berry van der Weerd over de Scheffer Groep.

 • College on tour: wijkschouwen in Wezep/De Akkers en Wezep Noord

  21 april 2023

  Afgelopen week vervolgde het college van B&W haar fietsronde door de gemeente. Dinsdagavond voerden zij een wijkschouw uit in de wijk De Akkers in Wezep. Woensdagavond waren zij te gast in Wezep Noord. Het college kijkt terug op twee geslaagde avonden. De acties en afspraken die deze avonden zijn gemaakt, komen terug op de agenda’s van de wijkraden en de dorpscontactambtenaren.

 • Scholieren zamelen ruim 25.000 kilo oud textiel in

  18 april 2023

  Vier weken lang zijn tien basisscholen op de Noord-Veluwe de strijd aangegaan tegen textielafval. Op deze manier hebben ze 25.091 kilo oud textiel teruggebracht in de kringloop, waardoor het opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden. De Textiel Race in Noord-Veluwe is een groot succes geworden met enthousiaste leerlingen, docenten en buurtbewoners.

 • Weerbaarheidstrainingen op basisscholen

  18 april 2023

  Respons is een op vechtsport gebaseerde methode die helpt bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen. Het is gericht op het omgaan met pestgedrag en groepsdruk, maar ook op het voor jezelf op durven komen. Goed Bezig Oldebroek verzorgt dit schooljaar deze lessen in bovenbouwgroepen van het basisonderwijs.

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 20 april over?

  18 april 2023

  Donderdag 20 april begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

 • Wijzigingen in de Algemene subsidieverordening vanaf 2024

  17 april 2023

  Verenigingen van ten minste 10 leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. De huidige Algemene subsidieverordening Oldebroek is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2013. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om deze subsidieverordening te actualiseren. Het college heeft op 18 april 2023 de concept Algemene subsidieverordening Oldebroek 2023 vastgesteld. U kunt hierop reageren.

 • College on tour!

  13 april 2023

  Onder de noemer ‘College on tour’ stapten vertegenwoordigers van het Dorpsoverleg Hattemerbroek samen met dorpscontactambtenaar Johan Neevel en het college van B&W op woensdag 12 april op de fiets voor een dorpsschouw in Hattemerbroek.

 • Burgemeester ontvangt eerste exemplaar jubileumboek imkersvereniging

  13 april 2023

  In 2020 bestond de Imkersvereniging Wezep-Hattem-Hattemerbroek 100 jaar. Door corona werd de viering uitgesteld; vorig jaar is met de leden en genodigden het jubileum van de met een Koninklijke Erepenning onderscheiden Imkersvereniging alsnog gevierd. En nu is ook hun jubileumboek klaar!

 • Militaire oefeningen

  11 april 2023

  De komende tijd zijn er twee militaire oefeningen in de gemeente.

 • Moestuincoach en chef-kok inspireren leerlingen om groente te eten

  11 april 2023

  Van 3 april tot 7 april organiseerden basisschool de Wereldweide en peuteropvang de Wereldkinderen samen met Goed Bezig Oldebroek een moestuinweek voor alle leerlingen. Tijdens deze week gingen kinderen onder begeleiding van een moestuincoach aan de slag in de moestuin van de school. Hier leerden ze hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen en verzorgen. Onder leiding van een chef-kok kookten leerlingen ook alvast met deze groenten.

 • Wie verdient volgens u de Oldebroeker Erepenning?

  11 april 2023

  Welke personen en organisaties zetten zich belangeloos in voor onze gemeente of de samenleving van Oldebroek en zijn een voorbeeld zijn voor anderen? Wie staat er dag en nacht klaar voor anderen? Vaak onopvallend en op de achtergrond, maar iemand die tijdens het Zomerfestival best eens in het zonnetje gezet mag worden. Kent u zo iemand, en vindt u dat diegene publieke erkenning verdient? Laat het ons dan voor maandag 8 mei weten!

 • Toekomstbestendig Wonen lening beschikbaar voor VvE’s

  11 april 2023

  Sinds een aantal jaar biedt de gemeente Oldebroek de Toekomstbestendig Wonen Lening (voorheen de Duurzaamheidslening) aan. De lening biedt de mogelijkheid om maatregelen te treffen gericht op het verduurzamen van de woning. Het kan ook worden ingezet voor aanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De Toekomstbestendig Wonen Lening biedt verschillende soorten leningen aan voor woningeigenaren tegen een lage rente.

 • Stremming brug Geldersche Gracht

  11 april 2023

  Vanaf maandag 17 april 07.00 uur tot en met vrijdag 21 april 17.00 uur wordt er gewerkt aan de brug Geldersche Gracht (Zwarteweg). Gedurende deze periode is de brug afgesloten voor al het doorgaande verkeer inclusief (brom)fietsers en wandelaars.

 • Eerste jeugdraadsvergadering in Oldebroek

  11 april 2023

  Op woensdagochtend 12 april 2023 om 10.00 uur is er een jeugdraadsvergadering in de raadszaal van de gemeente Oldebroek. De jeugdraadsvergadering is een van de activiteiten die plaatsvindt om jeugd te betrekken bij de gemeente en de lokale politiek.

 • Boom met bankje geplaatst bij speeltuin Colijnhof

  07 april 2023

  Ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan heeft VNG Gelderland aan elk van de bij haar aangesloten gemeenten een boom met bijpassend boombankje aangeboden. De boom die de gemeente Oldebroek aangeboden kreeg, is eind maart geplaatst bij speeltuin Colijnhof in Wezep. Deze week werd een bijbehorend boombankje geplaatst. Wethouder Ben Engberts schroefde terplekke het herinneringsplaatje van VNG Gelderland op de bank.

 • College van B&W op werkbezoek bij Rietsnijderij in Noordeinde

  05 april 2023

  Op dinsdag 28 maart 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan de Rietsnijderij in Noordeinde. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door ondernemer Jan van de Wetering, eigenaar van de rietsnijderij.

 • Gemeenten Veluwe gaan voor samenwerking bedrijventerreinen

  05 april 2023

  Op vrijdag 31 maart 2023 overhandigde wethouder Hugo Weidema van Ermelo aan gedeputeerde Peter Kerris een rapport over bedrijventerreinen in de regio. Hij deed dat met wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde namens de gemeenten in de regio Noord-Veluwe en de Kop van de Veluwe. In dit monitorrapport wordt periodiek inzicht gegeven hoe de bedrijventerreinen of werklocaties in de regio er voor staan.

 • Gemeentehuis, Sociaal Team en Gemeentewerf gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag

  04 april 2023

  Dit betekent ook dat het KCA depot op de Gemeentewerf niet geopend is op Goede Vrijdag.

 • Regio Noord-Veluwe zet in op sporten en bewegen voor mensen met een beperking

  04 april 2023

  De Noord-Veluwe wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio makkelijker maken. Een regiocoach en lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de acht gemeenten van de Noord-Veluwe.

 • Uw cursus of opleiding vergoed via Groei Vooruit

  04 april 2023

  Bent u het STAP-budget misgelopen? In de gemeente Oldebroek kunt u kosteloos gebruikmaken van het Groei Vooruit fonds en zo uw cursus of opleiding vergoed krijgen.

 • Bloemenkaartje van Water Wonderen ontvangen?

  04 april 2023

  Dat betekent dat u in grondwaterbeschermingsgebied Boele in Wezep woont! Via de QR-code op de achterkant van het kaartje leest u er alles over of luistert u naar de podcast.

 • Nieuwe aansluiting Wezep/H20 op A28

  04 april 2023

  U heeft er vast al over gelezen of ziet het als u over de A28 rijdt: er wordt gewerkt aan de nieuwe aansluiting op de A28! De Provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28.

 • Feestelijke opening speeltuinseizoen in Oldebroek

  04 april 2023

  Op zaterdagochtend 1 april werd in speeltuin Op de Wip, aan de Irisstraat in Oldebroek, het nieuwe speeltuinseizoen feestelijk geopend door burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en bestuurslid van de speeltuinvereniging, Lisette Achter de molen.

 • Gemeente Oldebroek start met werkfruit

  03 april 2023

  Samen voor een gezond Oldebroek - zo luidt het lokale preventieakkoord waar de gemeente Oldebroek samen met partners aan werkt en uitvoering aan geeft. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie wil uitdragen, is het aanbieden van werkfruit een logische vervolgstap. De eerste fruitschalen zijn maandag 3 april gevuld met vers fruit voor alle medewerkers van de gemeente.