College on tour: wijkschouwen in Wezep/De Akkers en Wezep Noord

Afgelopen week vervolgde het college van B&W haar fietsronde door de gemeente. Dinsdagavond voerden zij een wijkschouw uit in de wijk De Akkers in Wezep. Woensdagavond waren zij te gast in Wezep Noord. Het college kijkt terug op twee geslaagde avonden. De acties en afspraken die deze avonden zijn gemaakt, komen terug op de agenda’s van de wijkraden en de dorpscontactambtenaren.

De Akkers

Samen met de kersverse stichting wijkraad De Akkers fietste het college een rondje door de wijk. Vol trots leidde de wijkraad het college langs de speelplekken, waar bewoners en gemeente nauw samen optrekken bij de renovatieplannen. Dat geldt ook voor het unieke Puttensteinsbos, een prachtig stukje natuur waar ook ruimte is voor spelen en ontmoeting. Het gezelschap bezocht ook de locatie Maisakker waar op 13 mei het Akkerfeest plaatsvindt. Wijkraadvoorzitter Fred Westerman gaf aan dat de wijkraad nu 2 jaar actief is en zich met veel plezier inzet voor de leefbaarheid in de wijk. Naast de wijkraad is er een klankbordgroep en zijn vertegenwoordigers uit alle straten betrokken bij de verspreiding van de wijkkrant. Speciale aandacht is er voor de jeugd uit de wijk. De Akkers trekt samen op met het jongerenwerk om na te denken over activiteiten voor deze doelgroep. Het college gaf aan het eind van de fietstocht aan dat zij veel waardering heeft voor het werk van de wijkraad en wenste hen veel succes bij het vervolg.

Wezep Noord

Een dag later waren de collegeleden te gast in Wezep Noord. Daar is de wijkraad Wezep Noord al vele jaren actief. Ook deze wijkraad had een mooi programma voor de wijkschouw gemaakt, waarbij zij vooral aandacht vroegen voor de verkeersveiligheid. Zo namen zij het college mee naar de kruising bij de Boni en de oversteek bij café De Passage. De wijkraad maakt zich ook zorgen over de verkeersontwikkeling in het dorp als de nieuwe afrit A28 klaar is, ook daar werd tijdens de wijkschouw bij stil gestaan. Verder vroeg de wijkraad aandacht voor het terugdringen van de geluidsoverlast van de snelweg en de Rondweg. En welke maatregelen de kwaliteit van wonen in dit deel van Wezep Noord kunnen verbeteren. Bij de wijktuin aan De Bulten stapte het gezelschap opnieuw van de fiets. Hier kreeg het college toelichting van een vrijwilliger wat er allemaal wordt verbouwd en wat met de opbrengst gebeurt. Na de rondgang dankte het college de wijkraad voor hun inzet voor de wijk en voor de organisatie van de wijkschouw.
Samen met de kersverse stichting wijkraad De Akkers fietste het college een rondje door de wijk.     Het college en de wijkraad Wezep-Noord bekijkt een moestuin in Wezep Noord.