Gemeenten Veluwe gaan voor samenwerking bedrijventerreinen

Op vrijdag 31 maart 2023 overhandigde wethouder Hugo Weidema van Ermelo aan gedeputeerde Peter Kerris een rapport over bedrijventerreinen in de regio. Hij deed dat met wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde namens de gemeenten in de regio Noord-Veluwe en de Kop van de Veluwe. In dit monitorrapport wordt periodiek inzicht gegeven hoe de bedrijventerreinen of werklocaties in de regio er voor staan.

Nog meer samenwerken in de regio

In een bestuurlijk overleg op Veluwse schaal is op 9 februari 2023 besloten de toekomst in te gaan met het motto ‘eenheid in geborgde verscheidenheid’. De gemeenten ontwikkelen voortaan hun bedrijventerreinenbeleid in twee regio’s - de ‘Kop van de Veluwe’ en ‘West Noord Veluwe’ maar stemmen de samenhang ervan in de Noord Veluwe wel af. Bij de samenwerking zijn naast de gemeenten Ermelo en Heerde ook de gemeenten Harderwijk, Putten, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Hattem betrokken. Gemeente Oldebroek is een van de partners binnen de Kop van de Veluwe. Wethouder Economie Liesbeth Vos-van de Weg: “We kijken tevreden terug op de achter ons liggende periode. Nu gaan we samen werken aan een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dat antwoorden geeft op de huidige vraagstukken.”

Uitdagingen voor deze regio

Er is sprake van tekorten aan kavels als er wordt uitgegaan van huidige verwachtingen en behoeften. Daarnaast spelen ook andere thema’s in de regio een rol, zoals circulariteit, duurzaamheid, parkmanagement, stikstof en woningbouw. Een aantal thema’s wordt al succesvol ingevuld door gemeenten. Naast deze ruimtevraagstukken wordt ook aandacht besteed aan opleiding en behoud van de lokale en regionale beroepsbevolking.

Wethouder Hugo Weidema van Ermelo overhandigt aan gedeputeerde Peter Kerris een rapport over bedrijventerreinen in de regio.