Vraag uw subsidie op tijd aan

Kom in actie als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2024!

U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2023 doet. Op onze website vindt u onze actuele subsidieregeling, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Vastellen subsidie 2022

Heeft u in 2022 subsidie van de gemeente gekregen? In de beschikkingsbrief staat of deze subsidie direct is vastgesteld of dat u een verantwoording (met een vaststellingsverzoek) moet indienen. Als u een verantwoording moet indienen vindt u in de beschikkingsbrief de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De financiële verantwoording moet u vóór 1 juni 2023 de bij ons indienen.

De financiële verantwoording gaan wij vervolgens controleren. Als alles klopt ontvangt u van ons de zogenaamde vaststellingsbrief. Hierin geven wij aan dat de betreffende subsidie 2022 definitief is vastgesteld.

Als wij de financiële verantwoording niet voor 1 juni 2023 hebben ontvangen, dan stellen wij de subsidie vast op basis van de bij ons bekende gegevens. Dit kan betekenen dat de subsidie lager uitvalt dan u verwacht. In dat geval is het mogelijk dat wij een bepaald bedrag bij u terugvorderen.