Wijzigingen in de Algemene subsidieverordening vanaf 2024

Verenigingen van ten minste 10 leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. De huidige Algemene subsidieverordening Oldebroek is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2013. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om deze subsidieverordening te actualiseren. Het college heeft op 18 april 2023 de concept Algemene subsidieverordening Oldebroek 2023 vastgesteld. U kunt hierop reageren.

Het college vindt het belangrijk om inwoners en organisaties te betrekken bij het nieuwe beleid. Op deze ‘concept Algemene subsidieverordening Oldebroek 2023’ kunt u reageren, voordat het college de regels aan de gemeenteraad aanbiedt. Uw reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke regel. De gemeenteraad stelt deze uiteindelijke gewijzigde ‘Algemene subsidieverordening Oldebroek 2023’ vast.

Wilt u reageren?

Iedereen die een subsidie ontvangt of wil aanvragen bij de gemeente Oldebroek kan voor 30 mei 2023 schriftelijk of mondeling een reactie geven. Het gaat om subsidies die aangevraagd worden door verenigingen en stichtingen vanaf € 500-. Het gaat dus niet om persoonlijke budgetten.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met team Samenleving via 0525 63 82 00 of bvdbrink@oldebroek.nl. Een schriftelijke reactie kan per post of digitaal aangeleverd worden via eerdergenoemd e-mailadres. Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling door het college en de gemeenteraad.

De documenten liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.