Brandweer adviseert boeren bij voorkomen van stalbrand

De kans op een stalbrand is klein, maar de gevolgen zijn vaak enorm voor mens én dier. In 2022 waren er in Nederland 42 stalbranden, met bijna 130.000 dierlijke slachtoffers. Brand laat een diepe emotionele indruk achter bij de ondernemer en zijn gezin, maar ook bij omwonenden en betrokken hulpverleners. De komende tijd vraagt de brandweer van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) extra aandacht voor dit onderwerp.

Oorzaken stalbrand

De oorzaak van een stalbrand is vaak niet te achterhalen. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door kortsluiting of oververhitting van een elektrisch systeem. Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere broei, werktuigen die in de stal in brand vliegen, explosie van mestgassen of het gebruik van warmtelampen.

Verbeteren brandveiligheid

Het advies ligt op het verbeteren van de brandveiligheid in zowel nieuwe als bestaande stallen. In de praktijk blijkt namelijk dat ondernemers onbewust brandgevaarlijke situaties creëren. Zoals het opslaan van materialen tussen gebouwen en veestallen in, waardoor een brand van het ene gebouw naar het andere kan uitbreiden.

Bennie Hekkelman, Adviseur Brandveiligheid bij VNOG: “Maar ook het laden van elektrisch gereedschap en accu’s in stallen zien we vaak gebeuren. Een stekker onnodig in het stopcontact laten zitten. Of onveilig gebruik van een warmtelamp. Maar ook onnodige ophoping van stof kan funest zijn. Zijn advies is daarom: “Loop eens kritisch door je gebouwen.” Hij loopt graag mee om samen te kijken naar mogelijke aanpassingen.