Goed bezochte informatieavond over de wolf

In het gemeentehuis van Oldebroek is een informatieavond over de wolf gehouden. Hier kwamen rond de 80 dierenhouders en andere belangstellenden op af. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Oldebroek en provincie Gelderland. Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing heette iedereen welkom. Daarna was er alle ruimte om vragen te stellen over het wolvenbeleid van provincie Gelderland, subsidiemogelijkheden voor wolfwerende maatregelen en de afhandeling van schade die wolven hebben aangericht.

“Deze avond staat niet in het teken van voor of tegen de wolf zijn”, benadrukte gespreksleider Aart van Cooten tijdens de toelichting op het programma. En een van de meewerkende deskundigen merkte op: “We zijn al gauw voor of tegen de wolf maar het is vooral belangrijk om met elkaar de dialoog aan te gaan.” De vragen en gesprekken die volgden werden ook vooral in die sfeer gesteld of gevoerd.

Nieuwe subsidieregeling

Gelders gedeputeerde Natuur en Landbouw Harold Zoet praatte de bezoekers onder andere bij over de nieuwe provinciale subsidieregeling. Alle in Gelderland wonende houders van weidedieren kunnen sinds 11 april subsidie aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende rasters ter bescherming van buiten verblijvende dieren als runderen, schapen, geiten, varkens en paarden. Er is in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe regeling voor de komende 3 jaar met een maximum subsidiebedrag per individuele aanvraag van 20.000 euro. In de eerste week zijn al 60 subsidieaanvragen binnengekomen, deelde Zoet mee. 
Ook blikte de gedeputeerde terug op de aanbieding van een wolvenpetitie begin deze maand aan de Tweede Kamer. Met hierin een pleidooi om de beschermde status die de wolf nu heeft te verlagen en de polarisatie over de wolf verminderen. Deze petitie is onder meer ondertekend door provincies Gelderland en Drenthe en verschillende gemeenten uit deze beide provincies, waaronder Oldebroek.

Ecoloog

Bezoekers konden ook in gesprek gaan met wolvenconsulenten en vertegenwoordigers van faunabeheer, de wolvencommissie – die over preventieve maatregelen adviseert – en Bij12. Ecoloog Erwin van Maanen hield een lezing over hoe de wolf zich de afgelopen jaren in vooral Nederland heeft ontwikkeld. 

Meer informatie

Handige links voor meer informatie over de wolf zijn: www.bij12.nl, www.gelderland.nl/de-wolf en www.rijksoverheid.nl.

20240418 Bijeenkomst wolf