Nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek 2024

Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek 2024 vastgesteld. Hiermee komt de subsidieverordening gemeente Oldebroek die is vastgesteld in 2013 te vervallen. De subsidieaanvragen voor het jaar 2025 worden behandeld en beoordeeld volgens de nieuwe verordening.

U kunt online de Subsidieverordening lezen.

Subsidieaanvraag indienen kan tot 1 september

Met de vaststelling van de nieuwe subsidieverordening heeft u vanaf nu de mogelijkheid om uw aanvraag voor het volgende kalenderjaar in te dienen tot 1 september in plaats van 1 juni. U kunt uw subsidieaanvraag voor 2025 dus indienen tot 1 september 2024, uw aanvraag voor 2026 tot 1 september 2025 enzovoorts.

In voorbereiding: de subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024

Er wordt hard gewerkt om de subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024 vast te stellen (voorheen bekend als Nadere regel). In de subsidieregeling vindt u informatie over de activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is. De concept subsidieregeling komt binnenkort online ter inzage. Verenigingen en instellingen hebben dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De subsidieaanvragen voor 2025 worden mede beoordeeld aan de hand van de Subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024.