Ondertekening overeenkomst NK Straatmaker in de gemeente Oldebroek

Op woensdag 24 april ondertekenden vertegenwoordigers van STRAATWERK Nederland, het Toeristisch Platform Oldebroek en de gemeente Oldebroek een overeenkomst over de organisatie van het NK Straatmaker in Oldebroek. De bedoeling is om het NK Straatmaker in 2025 en 2029 te organiseren in de gemeente Oldebroek.

Vergroten evenementaanbod

Het Toeristisch Platform (Visit) Oldebroek (TPO) geeft samen met de gemeente uitvoering aan de gezamenlijke toeristische visie, waaronder het vergroten van het evenementenaanbod. Het belevingsgebied Ambachtelijke Veluwe biedt interessante aanknopingspunten om Oldebroek te profileren. Zo is het nieuwe streekproduct ‘het Klinkertje’ ontwikkeld. Vervolgens heeft het TPO bedacht om een Nederlands Kampioenschap Stratenmaken te organiseren. Het stratenmaken is een kenmerkend ambacht in onze gemeente; er zijn veel stratenmakers gevestigd en de gemeente staat bekend om het vakmanschap van onze stratenmakers. 

Veel belangstelling

Het NK Straatmaker bleek al te bestaan. Het is onderdeel van het door STRAATWERK Nederland ontwikkelde evenement ‘Ambacht ontmoet Techniek’. Daarom werken we samen om dit evenement naar de gemeente Oldebroek te halen. Er is veel belangstelling voor dit initiatief, zowel in de sector als bij verschillende politieke partijen. Eind 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het organiseren van het NK Straatmaker in de gemeente Oldebroek. 

Gezamenlijke doelstelling

Het NK Straatmaker is onderdeel van een groter evenement over het ambacht van stratenmakers. Het is voor een breed publiek; met competitie, demonstraties, innovaties, netwerken, gezelligheid en vermaak. Om de gezamenlijke ambities voor de organisatie van het NK Straatmaker vast te leggen hebben de drie partijen hebben een overeenkomst opgesteld. Hierin staan de gezamenlijke doelstellingen voor het evenement, maar ook de rol en verantwoordelijkheden die elke partij bij de organisatie heeft.

Voorbereiding

STRAATWERK Nederland, het Toeristisch Platform Oldebroek en de gemeente Oldebroek hebben een werkgroep gevormd die het evenement het komende jaar gaat voorbereiden. Deze werkgroep zal de opzet en locatie van het evenement bepalen. Hiervoor stellen zij een begroting op, gaan zij op zoek naar de benodigde financiering en werken zij de plannen verder uit. Daarbij doen ze een beroep doen op vele betrokkenen uit de infra-sector en uit de gemeente Oldebroek. De voorlopige planning is dat het evenement in september 2025 op het WHC-terrein in Wezep wordt gehouden.

Ondertekening conventant NK Straatmaker in gemeentehuis Oldebroek