Preventieve bestrijding eikenprocessierups weer van start

De eikenprocessierups is actief van ongeveer half mei tot eind augustus. De brandharen van de rups kunnen leiden tot erg vervelende klachten. De gemeente gaat daarom ook dit jaar beperkt preventief bestrijden.

Dit gebeurt als het (bijna) windstil is en kan daardoor ook in de avond of vroege morgen uitgevoerd worden. Eikenprocessierupsen leven in nesten (een soort zakvormige, grijze buidel van spinnenrag) in met name zomer- en moeraseiken. Hiervan staan er zo’n 4300 in de openbare ruimte van de gemeente Oldebroek. Gaat u deze zomer naar buiten? Neem dan maatregelen en laat de rupsen met rust.

Natuurlijke bestrijding

We zetten zoveel mogelijk in op natuurlijke bestrijding. Denk aan het maaibeheer van bermen, het aanbrengen van bloemenmengsels en het ophangen van zo’n 440 nestkastjes. Een betere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de rups draagt bij aan een lagere plaagdruk.

Zuigend bestrijden

Twee maal per jaar worden gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom gecontroleerd. Nesten worden weggezorgen door de gespecialiseerde bestrijder. Op urgente plaatsen, zoals een speelterrein, bestrijden we nesten binnen twee werkdagen.

750 bomen minder bespoten

De komende periode worden eiken in het buitengebied biologisch bespoten. Het middel doodt alleen rupsen. We bespuiten 750 bomen minder dan vorig jaar, de verwachting is dat de plaagdruk weer afneemt. Rupsen die na bestrijding nog in de boom zitten, worden op een latere datum door de bestrijder weggezogen. 

Wat kunt u zelf doen?

Maak uw tuin aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Met bloeiende planten voor roofinsecten. Struiken, klimop, mezenkastjes en (stromend) water voor zangvogels. En gevelbetimmeringen, dakspanten of speciale kasten voor vleermuizen.

Meer informatie

Bekijk de kaart op www.oldebroek.nl/eikenprocessierups om te zien waar in de gemeente welke bestrijdingsmethode wordt toegepast, waar de nestkastjes hangen en of ze in gebruik zijn. Kijk ook op www.processierups.nu en bij klachten op www.thuisarts.nl.

Geef meldingen over de eikenprocessierups door via gemeente@oldebroek.nl of 0525 63 82 00. De gemeente bestrijdt niet bij particuliere bomen en bospercelen.