Samen in gesprek over de toekomst van de boer

Onlangs heeft er een agrarisch overleg plaatsgevonden in de raadszaal op het gemeentehuis in Oldebroek. Wethouders en diverse betrokkenen gingen samen in gesprek over de toekomst van de agrarische sector. In goede sfeer is er over verschillende actuele onderwerpen gesproken.

Met elkaar in gesprek

Wethouder Ben Engberts: “De agrarische sector heeft te maken met veel spannende ontwikkelingen. Niet naast elkaar maar met elkaar gaan we deze uitdagingen aan. Het is fijn om met verschillende partners te sparren over het agrarisch beleid binnen de gemeente.” 

Toekomstbestendig boeren 

Enkele besproken onderwerpen zijn: stikstof, energievoorzieningen, stichting de Vier Merken en de wolf. Daarnaast gaf Weidevogelbescherming Randmeerkust met veel enthousiasme een presentatie over haar werkzaamheden. Wethouder Beerd Flier: ”Tijdens het overleg was er ook ruimte om de zorgen vanuit de sector te bespreken. Het is mooi om te zien dat diverse betrokken partners komen met eigen initiateven en oplossingen. Dat kenmerkt de agrariër, ook zeker in Oldebroek.” Aan het eind van het jaar komen de partners opnieuw samen voor een nieuw agrarisch overleg.