Verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni kunt u in de gemeente Oldebroek uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Met kiezerspas stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente? Dit kan met een kiezerspas, vraag deze tijdig aan. Aanvragen kan schriftelijk, digitaal of mondeling. De kiezerspas wordt slechts eenmaal verstrekt, u kunt een verloren kiezerspas niet laten vervangen. 

Schriftelijk of digitaal aanvragen

 • Ga naar www.oldebroek.nl/verkiezingen. Log in met DigiD om uw kiezerspas digitaal aan te vragen. Of download de formulieren voor een schriftelijk verzoek. 
 • Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op maandag 3 juni 2024 in ons bezit zijn.
 • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een kiezerspas.

Mondeling aanvragen

 • Vraag uiterlijk op woensdag 5 juni om 12:00 uur een kiezerspas aan bij de afdeling Burgerzaken (op afspraak) in het gemeentehuis van Oldebroek.
 • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een kiezerspas.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Met een kiezerspas voor deze verkiezing kan in heel Nederland worden gestemd.

Voor iemand anders stemmen (volmacht)

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. 

Volmacht via de stempas

 • U kunt een andere kiesgerechtigde uit de gemeente Oldebroek machtigen om voor u te stemmen.
 • U tekent het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas en laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen.
 • U geeft de omgezette stempas, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, mee aan de gemachtigde.

Volmacht via een machtigingsformulier

 • Ga naar www.oldebroek.nl/verkiezingen en download de formulieren voor een verzoek. 
 • Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op maandag 3 juni 2024 in ons bezit zijn.
 • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde per post een volmachtsbewijs. U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen.
 • De gemachtigde neemt alleen het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven is dan niet nodig. 

Centrale stemopneming

De gemeente Oldebroek doet een centrale stemopneming bij deze verkiezing. Dat betekent dat op de verkiezingsdag donderdag 6 juni, in ieder stembureau alleen de stemmen geteld worden op lijstniveau (per partij). Op vrijdag 7 juni vanaf 08.00 uur worden de uitgebrachte stemmen op kandidaatsniveau geteld in het gemeentehuis in Oldebroek. De tellingen zijn openbaar.

20240423 QR code verkiezingen