Vijf inwoners in het zonnetje gezet tijdens Lintjesregen in Oldebroek

Op de laatste werkdag voor Koningsdag regent het elk jaar lintjes. Vandaag ontvingen 5 inwoners van de gemeente Oldebroek een Koninklijke onderscheiding. Zij zetten zich uitzonderlijk en al lange tijd in voor de samenleving. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis.

De vijf inwoners waren met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Daar wachtten familie en vrienden. Uit naam van de Koning mocht burgemeester Haseloop hen feliciteren en de onderscheidingen opspelden. In een persoonlijke toespraak sprak de burgemeester haar waardering uit. Drie inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Burgemeester Haseloop: "De Lintjesregen is ieder jaar weer een feest, waarmee we maatschappelijk betrokken inwoners mogen bedanken voor hun langdurige en waardevolle inzet. De lintjes komen deze vijf mensen echt toe. Het was vorig jaar al bijzonder dat ik één Ridder mocht benoemen. Dit jaar zijn het er zelfs twee. Iemand mogen benoemen is iedere keer weer een grote eer.” 

Jan Bredewout (Wezep) 

Meneer Bredewout (76 jaar) zet zich graag zich zeer breed in. Voor ouderenwelzijn, dorpscohesie en buurtgenoten tot recreanten. Hij is in rollen van belang voor onze gemeenschap, met name in Wezep. Bij onder meer het Boerderijmuseum, IJsselvliedt, Villa ExpertCare, PCOB, klompenpaden, Pauluskerk, Heikamp Veste en Oldebroek voor Mekaar. Nee zeggen is moeilijk: U vraagt, Jan draait. 

Carla Compagner (Wezep) 

Mevrouw Compagner (71 jaar) is betrouwbaar, secuur en zet zich veel voor de mensen om haar heen. Vooral mensen van dichtbij, bij de Pauluskerk, De Brinkhof, ZorgSaam Oldebroek, de motorclub, bij het stembureau en als gemeenteraadslid. En ook in Assen voor jongeren zowel bij het Jongeren Advies Centrum als Youth for Christ, voor vluchtelingen en bij het vakantiebureau van de PKN voor senioren en mensen met een zorgvraag. 

Wilma Duijst-Heesters (Wezep)

Mevrouw Duijst-Heesters (60 jaar) zet zich in haar werk onvermoeibaar in voor het rechtssysteem, de forensische geneeskunde en de academische wereld. Zij stond bijvoorbeeld aan de wieg van de huidige driejarige opleiding Forensische Geneeskunde. Daarnaast zet mevrouw Duijst-Heesters zich in haar eigen tijd veel in, bij met name het Forensisch Medisch Genootschap en stichting Ars Cogniscendi, dat zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ans Schreurs-Knol (Oldebroek) 

Mevrouw Schreurs-Knol (71 jaar) is iemand waarbij ‘zorgen voor’ centraal staat. Zij zet zich sinds de jaren ’80 al in voor de lokale maatschappij. Haar vrijwillige inzet door te collecteren, op de lokale radio, voor zorgbehoevenden in de buurt en bij de Noorderlicht kerk in Wezep is hartverwarmend. Mevrouw Schreurs-Knol is bescheiden en zeer betrokken bij haar omgeving.

Frits van der Velde (Wezep)

Meneer Van der Velde (65 jaar) zet zich met hart en ziel in voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden maar ook als mantelzorger voor zijn naasten. Hij werkte aan de oprichting van een stabiel samenwerkingsverband voor palliatieve zorg; richtte mede het Kennisnetwerk CVA Nederland op en had landelijk en regionaal grote invloed op werkwijzen in de zorg. Ook zette meneer van der Velde zich lang in voor de Morgensterkerk in Wezep en het zendingswerk van het Thuisfront. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

20240426 Lintjesregen groepsfoto bordes

Op de foto v.l.n.r.: mw. Ans Schreurs-Knol, mw. Carla Compagner, burgemeester Haseloop-Amsing, mw. Wilma Duijst-Heesters, mr. Frits van der Velde, mr. Jan Bredewout.